Scroll to navigation

getdomainname(2) System Calls Manual getdomainname(2)

NAZWA

getdomainname, setdomainname - pobranie/ustawienie nazwy domeny NIS

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
int getdomainname(char *name, size_t len);
int setdomainname(const char *name, size_t len);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getdomainname(), setdomainname():


Od glibc 2.21:
_DEFAULT_SOURCE
W glibc 2.19 i 2.20:
_DEFAULT_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)
Do glibc 2.19 włącznie:
_BSD_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)

OPIS

These functions are used to access or to change the NIS domain name of the host system. More precisely, they operate on the NIS domain name associated with the calling process's UTS namespace.

setdomainname() sets the domain name to the value given in the character array name. The len argument specifies the number of bytes in name. (Thus, name does not require a terminating null byte.)

getdomainname() returns the null-terminated domain name in the character array name, which has a length of len bytes. If the null-terminated domain name requires more than len bytes, getdomainname() returns the first len bytes (glibc) or gives an error (libc).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i ustawiane jest errno wskazując błąd.

BŁĘDY

setdomainname() może zawieść z powodu następujących błędów:

name wskazywało poza przestrzeń adresową użytkownika.
len było ujemne lub zbyt duże.
The caller did not have the CAP_SYS_ADMIN capability in the user namespace associated with its UTS namespace (see namespaces(7)).

getdomainname() może zawieść z powodu następujących błędów:

Dla getdomainname() pod libc: name jest równe NULL lub name jest dłuższe niż len bajtów.

STANDARDY

POSIX nie określa tych funkcji.

UWAGI

Since Linux 1.0, the limit on the length of a domain name, including the terminating null byte, is 64 bytes. In older kernels, it was 8 bytes.

On most Linux architectures (including x86), there is no getdomainname() system call; instead, glibc implements getdomainname() as a library function that returns a copy of the domainname field returned from a call to uname(2).

ZOBACZ TAKŻE

gethostname(2), sethostname(2), uname(2), uts_namespaces(7)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

30 października 2022 r. Linux man-pages 6.03