Scroll to navigation

sched_get_priority_max(2) System Calls Manual sched_get_priority_max(2)

NAZWA

sched_get_priority_max, sched_get_priority_min - pobranie zakresu priorytetów statycznych

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <sched.h>
int sched_get_priority_max(int policy);
int sched_get_priority_min(int policy);

OPIS

sched_get_priority_max() returns the maximum priority value that can be used with the scheduling algorithm identified by policy. sched_get_priority_min() returns the minimum priority value that can be used with the scheduling algorithm identified by policy. Supported policy values are SCHED_FIFO, SCHED_RR, SCHED_OTHER, SCHED_BATCH, SCHED_IDLE, and SCHED_DEADLINE. Further details about these policies can be found in sched(7).

Procesy o wyższych wartościach priorytetów szeregowane są przed tymi, które mają niższe wartości. Tak więc wartość zwracana przez sched_get_priority_max() będzie większa niż wartość zwracana przez sched_get_priority_min().

Linux allows the static priority range 1 to 99 for the SCHED_FIFO and SCHED_RR policies, and the priority 0 for the remaining policies. Scheduling priority ranges for the various policies are not alterable.

Zakres priorytetów szeregowania może się różnić na innych systemach POSIX-owych, więc dla przenośnych aplikacji dobrze jest używać wirtualnego zakresu priorytetu i mapować go na przedział określony przez sched_get_priority_max() i sched_get_priority_min. POSIX.1 wymaga odstępu co najmniej 32 między maksymalnymi i minimalnymi wartościami dla SCHED_FIFO i SCHED_RR.

Systemy POSIX-owe, na których dostępne są sched_get_priority_max() i sched_get_priority_min definiują w <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.

WARTOŚĆ ZWRACANA

On success, sched_get_priority_max() and sched_get_priority_min() return the maximum/minimum priority value for the named scheduling policy. On error, -1 is returned, and errno is set to indicate the error.

BŁĘDY

The argument policy does not identify a defined scheduling policy.

STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

sched_getaffinity(2), sched_getparam(2), sched_getscheduler(2), sched_setaffinity(2), sched_setparam(2), sched_setscheduler(2), sched(7)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

30 października 2022 r. Linux man-pages 6.03