Scroll to navigation

index(3) Library Functions Manual index(3)

NAZWA

index, rindex - lokalizuje znak w łańcuchu

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <strings.h>
[[przestarzałe]] char *index(const char *s, int c);
[[przestarzałe]] char *rindex(const char *s, int c);

OPIS

index() jest identyczne z strchr(3).

rindex() jest identyczne z strrchr(3).

Zamiast opisywanych funkcji, należy korzystać z strchr(3) i strrchr(3).

STANDARDY

Brak.

HISTORIA

4.3BSD oznaczona jako LEGACY (przestarzała) w POSIX.1-2001. Usunięta w POSIX.1-2008, z rekomendacją używania zamiast nich funkcji strchr(3) oraz strrchr(3).

ZOBACZ TAKŻE

strchr(3), strrchr(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

2 maja 2024 r. Linux man-pages 6.8