Scroll to navigation

getw(3) Library Functions Manual getw(3)

NAZWA

getw, putw - odczytywanie i wyprowadzanie słów (wartości typu int)

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <stdio.h>
int getw(FILE *stream);
int putw(int w, FILE *stream);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getw(), putw():


Since glibc 2.3.3:
_XOPEN_SOURCE && ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200112L)
|| /* glibc >= 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE
Before glibc 2.3.3:
_SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE

OPIS

getw() odczytuje słowo (tzn. wartość typu int) ze stream. Jest udostępniona dla zgodności z SVID. Zaleca się korzystanie z fread(3) zamiast niej.

putw() zapisuje słowo w (tzn. wartość typu int) do stream. Jest udostępniona dla zgodności z SVID, ale zaleca się korzystanie z fwrite(3) zamiast niej.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Normalnie, getw() zwraca przeczytane słowo, a putw() zwraca 0. W przypadku błędu, zwracają EOF.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
getw(), putw() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

STANDARDY

SVr4, SUSv2. Nieobecne w POSIX.1.

BŁĘDY

Wartość zwracana w przypadku błędu jest również poprawną wartością danych. Można korzystać z ferror(3), aby rozróżnić te dwa przypadki.

ZOBACZ TAKŻE

ferror(3), fread(3), fwrite(3), getc(3), putc(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

5 lutego 2023 r. Linux man-pages 6.03