Scroll to navigation

GETSID(2) Podręcznik programisty Linuksa GETSID(2)

NAZWA

getsid - pobranie identyfikatora sesji

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
pid_t getsid(pid_t pid);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getsid():


_XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Od glibc 2.12: */ _POSIX_C_SOURCE >= 200809L

OPIS

getsid(0) returns the session ID of the calling process. getsid() returns the session ID of the process with process ID pid. If pid is 0, getsid() returns the session ID of the calling process.

WARTOŚĆ ZWRACANA

On success, a session ID is returned. On error, (pid_t) -1 is returned, and errno is set to indicate the error.

BŁĘDY

Proces o numerze identyfikatora procesu równym pid istnieje, ale nie należy do tej samej sesji, co proces wywołujący, a implementacja traktuje to jako błąd.
Nie znaleziono procesu o numerze identyfikatora procesu równym pid.

WERSJE

To wywołanie systemowe jest dostępne w Linuksie od wersji 2.0.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4.

UWAGI

Linux nie zwraca EPERM.

See credentials(7) for a description of sessions and session IDs.

ZOBACZ TAKŻE

getpgid(2), setsid(2), credentials(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. Linux