Scroll to navigation

GCVT(3) Podręcznik programisty Linuksa GCVT(3)

NAZWA

gcvt - przekształca liczbę zmiennoprzecinkową na łańcuch

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>
char *gcvt(double number, int ndigit, char *buf);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

gcvt():


Since glibc 2.17
(_XOPEN_SOURCE >= 500 && ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200809L))
|| /* Glibc >= 2.20 */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc <= 2.19 */ _SVID_SOURCE
Glibc versions 2.12 to 2.16:
(_XOPEN_SOURCE >= 500 && ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200112L))
|| _SVID_SOURCE
Before glibc 2.12:
_SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500

OPIS

Funkcja gcvt() przekształca number na zakończony znakiem null łańcuch ASCII o minimalnej długości i zachowuje wynik w buf. Wynik będzie zawierał ndigit cyfr znaczących w formacie F lub E opisanym w printf(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

The gcvt() function returns buf.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
gcvt() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

Oznaczona jako LEGACY w POSIX.1-2001. POSIX.1-2008 usuwa opis funkcji gcvt(), rekomendując używanie zamiast niej funkcji sprintf(3) (chociaż preferowane może być używanie snprintf(3)).

ZOBACZ TAKŻE

ecvt(3), fcvt(3), sprintf(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r.