Scroll to navigation

fmax(3) Library Functions Manual fmax(3)

NAZWA

fmax, fmaxf, fmaxl - wyznaczają maksimum z dwóch liczb zmiennoprzecinkowych

BIBLIOTEKA

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

SKŁADNIA

#include <math.h>
double fmax(double x, double y);
float fmaxf(float x, float y);
long double fmaxl(long double x, long double y);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

fmax(), fmaxf(), fmaxl():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

OPIS

Funkcje te zwracają większą spośród wartości liczb x i y.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te zwracają maksimum z liczb x i y.

Jeśli jednym z argumentów jest NaN, to zwracany jest drugi argument.

Jeśli oba argumenty są NaN, to zwracane jest NaN.

BŁĘDY

Nie występują.

WERSJE

Funkcje te dodano w glibc 2.1.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
fmax(), fmaxf(), fmaxl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

STANDARDY

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

fdim(3), fmin(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 grudnia 2022 r. Linux man-pages 6.03