Scroll to navigation

FGETGRENT(3) Podręcznik programisty Linuksa FGETGRENT(3)

NAZWA

fgetgrent - pobranie wpisu z pliku grup

SKŁADNIA

#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <grp.h>
struct group *fgetgrent(FILE *stream);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

fgetgrent():


Since glibc 2.19:
_DEFAULT_SOURCE
Glibc 2.19 and earlier:
_SVID_SOURCE

OPIS

Funkcja fgetgrent() zwraca wskaźnik do struktury zawierającej informacje o grupie z odczytane z pliku, do którego odnosi się strumień stream. Po pierwszym wywołaniu zwraca pierwszą pozycję, później zwraca kolejne. Plik, do którego odnosi się stream, musi mieć taki sam format, jak /etc/group (patrz group(5)).

Struktura group jest następująco zdefiniowana w pliku <grp.h>:


struct group {

char *gr_name; /* nazwa grupy */
char *gr_passwd; /* hasło grupy */
gid_t gr_gid; /* identyfikator grupy */
char **gr_mem; /* zakończona NULL-em tablica wskaźników
do nazw członków grupy */ };

WARTOŚĆ ZWRACANA

The fgetgrent() function returns a pointer to a group structure, or NULL if there are no more entries or an error occurs. In the event of an error, errno is set to indicate the error.

BŁĘDY

Zabrakło pamięci na przydzielenie struktury group.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
fgetgrent() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:fgetgrent

ZGODNE Z

SVr4.

ZOBACZ TAKŻE

endgrent(3), fgetgrent_r(3), fopen(3), getgrent(3), getgrgid(3), getgrnam(3), putgrent(3), setgrent(3), group(5)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. GNU