Scroll to navigation

exit_group(2) System Calls Manual exit_group(2)

NAZWA

exit_group - kończy wszystkie wątki w procesie

LIBRARY

Standard C library (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <sys/syscall.h>       /* Definicja stałych SYS_* */
#include <unistd.h>
[[noreturn]] void syscall(SYS_exit_group, int status);

Note: glibc provides no wrapper for exit_group(), necessitating the use of syscall(2).

OPIS

This system call terminates all threads in the calling process's thread group.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Ta funkcja nie powraca.

WERSJE

Funkcja jest obecna od wersji 2.5.35 Linuksa.

STANDARDY

Ta funkcja jest specyficzna dla Linuksa.

UWAGI

Począwszy od glibc 2.3, to wywołanie systemowe jest uruchamiane przez funkcję opakowującą _exit(2).

ZOBACZ TAKŻE

_exit(2)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

5 listopada 2022 r. Linux man-pages 6.03