Scroll to navigation

CRYPT(3) Podręcznik programisty Linuksa CRYPT(3)

NAZWA

crypt, crypt_r - szyfrowanie danych i haseł

SKŁADNIA

#define _XOPEN_SOURCE       /* Patrz feature_test_macros(7) */

#include <unistd.h> char *crypt(const char *key, const char *salt); #define _GNU_SOURCE /* Patrz feature_test_macros(7) */
#include <crypt.h> char *crypt_r(const char *key, const char *salt, struct crypt_data *data);

Proszę linkować z -lcrypt.

OPIS

crypt to funkcja szyfrująca hasła. Opiera się ona na algorytmie Data Encryption Standard, z pewnymi modyfikacjami mającymi (między innymi) zapobiec próbom sprzętowego złamania klucza.

Argument key to hasło wpisane przez użytkownika.

Argument salt to łańcuch dwóch znaków z zestawu [a-zA-Z0-9./]. Ten łańcuch umożliwia kodowanie jednego hasła na 4096 różnych sposobów.

Poprzez pobranie 7 najmniej znaczących bitów pierwszych ośmiu znaków łańcucha key tworzony jest 56-bitowy klucz. Ten klucz jest używany do zakodowania z góry ustalonego łańucha znaków (zwykle jest to łańcuch składający się z samych zer). Zwracana wartość wskazuje na zaszyfrowane hasło, serię 13 znaków ASCII (pierwsze dwa znaki reprezentują argument salt). Zwracana wartość wskazuje na statyczną daną, która jest nadpisywana przy każdym wywołaniu funkcji.

Uwaga: Istnieje 2**56 czyli 7.2e16, możliwych wartości. Możliwe jest przeszukiwanie przestrzeni kluczy z użyciem komputerów z przetwarzaniem równoległym. Dostępne są programy, takie jak crack(1), przeszukujące obszar kluczy, które są często wykorzystywane przez ludzi jako hasła. Tak więc hasło nie powinno zawierać powszechnych wyrazów i nazw. Zalecane jest używanie programu passwd(1), który podczas zmiany lub wyboru hasła sprawdza, czy nie jest łatwe do złamania.

Sam algorytm DES ma kilka wad, dlatego crypt() jest złym rozwiązaniem dla zastosowań innych niż autoryzacja za pomocą hasła. Jeśli planujesz wykorzystać crypt() dla celów kryptograficznych, nie rób tego. Zdobądź dobrą książkę o szyfrowaniu i jedną z ogólnodostępnych bibliotek DES.

crypt_r() jest wielodostępową wersją crypt(). Struktura wskazywana przez data jest używana do przechowywania wyniku i różnych wewnętrznych informacji. Oprócz przydzielenia pamięci dla tej struktury, funkcja wywołująca funkcję crypt_r() powinna przed jej pierwszym wywołanie ustawić data->initialized na zero.

WARTOŚĆ ZWRACANA

W razie powodzenia zwracany jest wskaźnik do zaszyfrowanego hasła. W przypadku wystąpienia błędu, zwracana jest wartość NULL.

BŁĘDY

salt ma nieprawidłowy format.
Funkcja crypt() nie została zaimplementowana, prawdopodobnie ze względu na ograniczenia eksportowe Stanów Zjednoczonych.
/proc/sys/crypto/fips_enabled ma niezerową wartość i próbowano użyć słabego typu szyfrowania, takiego jak DES.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
crypt() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:crypt
crypt_r() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

crypt(): POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD. crypt_r() jest rozszerzeniem GNU.

UWAGI

Uwagi dotyczące biblioteki glibc

Wersja glibc2 tej funkcji obsługuje dodatkowe algorytmy szyfrowania.

Jeśli salt jest łańcuchem znaków zaczynającym się od "$id$", po którym następuje kolejny łańcuch znaków kończący się na "$", to:

$id$salt$encrypted

to zamiast używać DES, id określa używaną metodę kodowania, co wskazuje na sposób interpretacji pozostałej części zakodowanego hasła. Obsługiwane są następujące wartości id:
ID | Metoda
1 | MD5
2a | Blowfish (nie w głównym glibc; dodane
| w kilku dystrybucjach Linuksa)
5 | SHA-256 (od glibc 2.7)
6 | SHA-512 (od glibc 2.7)

Tak więc $5$salt$encrypted jest hasłem zakodowanym w SHA-256, a $6$salt$encrypted jest zakodowane w SHA-512

"salt" oznacza do 16 znaków następujących po "$id$ w haśle. Zakodowana część łańcucha znaków hasła jest właściwym wyliczonym hasłem. Rozmiar tego łańcucha znaków jest stały:

MD5 | 22 znaki
SHA-256 | 43 znaki
SHA-512 | 86 znaków

Znaki w "salt" i "encrypted" są losowane ze zbioru [a-zA-Z0-9./]. W implementacjach MD5 i SHA cały key ma znaczenie (zamiast tylko pierwszych ośmiu znaków, jak to jest w przypadku DES).

ZOBACZ TAKŻE

login(1), passwd(1), encrypt(3), getpass(3), passwd(5)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <abyrtek@priv.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2015-08-08