Scroll to navigation

create_module(2) System Calls Manual create_module(2)

NAZWA

create_module - tworzy wpis ładowalnego modułu

SKŁADNIA

#include <linux/module.h>
[[przestarzałe]] caddr_t create_module(const char *name, size_t size);

OPIS

Uwaga: To wywołanie systemowe jest obecne tylko przed Linuksem 2.6.

create_module() próbuje utworzyć wpis ładowalnego modułu i zarezerwować pamięć jądra, której moduł będzie wymagał. Ta funkcja wymaga uprzywilejowania.

WARTOŚĆ ZWRACANA

W przypadku powodzenia, zwraca adres z przestrzeni jądra, pod którym znajduje się moduł. W przypadku błędu zwracane jest -1 i ustawiane jest errno wskazując błąd.

BŁĘDY

Moduł o takiej nazwie już istnieje.
name jest poza dostępną przestrzenią adresową.
Żądany rozmiar jest zbyt mały, nawet na informacje z nagłówka modułu.
Jądro nie mogło przydzielić dostatecznie dużego, ciągłego bloku pamięci by pomieścić moduł.
create_module() nie jest obsługiwane w tej wersji jądra (np. Linux 2.6 lub wyższy)
Wywołujący nie był uprzywilejowany (nie posiadał przywileju (ang. capability) CAP_SYS_MODULE).

STANDARDY

Linux.

HISTORIA

Usunięte w Linuksie 2.6.

To przestarzałe wywołanie systemowe nie jest obsługiwane przez glibc. W nagłówkach glibc nie ma jego deklaracji, ale z powodów pewnych zaszłości historycznych wersje sprzed glibc 2.23 eksportowały ABI dla tego wywołania systemowego. Z tego powodu, aby go użyć wystarczyło manualnie zadeklarować interfejs w swoim kodzie; alternatywnie można wywołać to wywołanie systemowe za pomocą syscall(2).

ZOBACZ TAKŻE

delete_module(2), init_module(2), query_module(2)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

30 marca 2023 r. Linux man-pages 6.05.01