Scroll to navigation

BINDRESVPORT(3) Podręcznik programisty Linuksa BINDRESVPORT(3)

NAZWA

bindresvport - połączenie gniazda z uprzywilejowanym portem IP

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
#include <netinet/in.h>
int bindresvport(int sockfd, struct sockaddr_in *sin);

OPIS

bindresvport() służy do łączenia gniazda opisanego deskryptorem pliku sockfd z uprzywilejowanym anonimowym portem IP, to znaczy z przypadkowo wybranym portem o zakresu od 512 do 1023.

Jeśli powiedzie się bind(2) uruchomiony przez bindresvport() i sin jest różne od NULL, to sin->sin_port będzie zawierać numer przydzielonego portu.

sin może mieć wartość NULL i w tym przypadku sin->sin_family jest przyjmowane jako AF_INET. Jednakże oznacza to również, że bindresvport() nie ma żadnej możliwości, by zwrócić numer przydzielonego portu. (Tę informację można później uzyskać za pomocą getsockname(2)).

WARTOŚĆ ZWRACANA

bindresvport() zwraca 0, gdy zakończy się pomyślnie, a w przeciwnym przypadku zwraca -1 i ustawia errno, wskazując na przyczynę błędu.

BŁĘDY

bindresvport() może się nie powieść z tych samych powodów co bind(2). Ponadto mogą wystąpić następujące błędy:

Proces wywołujący nie miał uprawnień (pod Linuksem: proces wywołujący nie miał zdolności CAP_NET_BIND_SERVICE w przestrzeni nazw użytkownika pokrywającej jego sieciową przestrzeń nazw).
Wszystkie uprzywilejowane porty są już używane.
sin jest różny od NULL i sin->sin_family jest różne od AF_INET.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
bindresvport() Bezpieczeństwo wątkowe . glibc >= 2.17: MT-Safe glibc < 2.17: MT-Unsafe

Funkcja bindresvport() używa statycznej zmiennej które nie była zabezpieczona przez blokadę przed glibc 2.17, co nadawało funkcji cechę MT-Unsafe.

ZGODNE Z

Nie występuje w POSIX.1. Obecna w systemach BSD, Solaris i wielu innych.

UWAGI

W przeciwieństwie do niektórych implementacji bindresvport(), implementacja glibc ignoruje wartość przekazaną w sin->sin_port podczas wywołania tej funkcji.

ZOBACZ TAKŻE

bind(2), getsockname(2)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 września 2017 r.