Scroll to navigation

VDIR(1) Opdrachten voor gebruikers VDIR(1)

NAAM

vdir - inhoud van mappen tonen

SAMENVATTING

vdir [OPTIE]... [BESTAND]...

BESCHRIJVING

Toon informatie over de gegeven BESTANDen (standaard in de huidige map). De items worden alfabetisch gesorteerd als geen van de opties -cftuvSUX noch --sort gegeven is.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

ook de namen tonen die beginnen met een '.'
items '.' en '..' weglaten
met -l, toon de auteur van elk bestand
niet-grafische tekens tonen als codes in C-stijl
met -I, schaal de groottes met GROOTTE tijdens afdrukken; b.v. '--block-size=M'; zie GROOTTE formaat hieronder
geen namen tonen die eindigen op ~
met -lt: op 'ctime' sorteren en deze tonen (de tijd van de laatste statusinformatiewijziging); met -l: op naam sorteren en 'ctime' tonen; anders: op 'ctime' sorteren, recentste eerst
de items in kolommen presenteren
bestandstypen met kleuren onderscheiden; WANNEER is 'always' (altijd), 'never' (nooit), of 'auto' (uitvoerapparaat afhankelijk); meer informatie hieronder
toon alleen mappen, niet hun inhoud
uitvoer produceren voor de 'dired'-modus van Emacs
hetzelfde als -aU zonder -ls --color
achter elk item het type aanduiden (één van */=>@|)
idem, behalve '*' niet achteraan toevoegen
pagina breed -x, komma's -m, horizontaal -x, lang -l, enkele-kolom -1, uitgebreid -l, verticaal -C
hetzelfde als -l --time-style=full-iso
als -l, maar geen eigenaar tonen
mappen vóór bestanden groeperen;
kan aangevuld worden met een --sort, maar gebruik van --sort=none of -U deactiveert groepering
in een lange lijst, druk groep namen niet af
met -I en -s, toon de groottes zoals b.v. 1K 234M 2G
idem, maar machten van 1000 i.p.v. 1024 gebruiken
symbolische koppelingen op opdrachtregel volgen
symbolische koppelingen op opdrachtregel
die naar een map verwijzen volgen
de namen die voldoen aan PATROON niet tonen (geldt niet samen met -a of -A)
hyperlink bestandsnamen; ALS van 'altijd' (standaard als weggelaten), 'auto' or 'nooit'
op deze wijze achter elk item het type aanduiden; WOORD kan zijn: 'none' (standaard), 'slash' (-p), 'file-type' (--file-type) of 'classify' (-F)
het indexnummer van elk bestand tonen
de namen die voldoen aan PATROON niet tonen
standaard in 1024-byte blokken voor disk gebruik; wordt alleen gebruikt met -s en voor totalen van mappen
uitgebreide bestandsinformatie tonen
bij het tonen van bestandsinformatie voor een symbolische koppeling, de informatie over het bestand waar de koppeling naar verwijst tonen in plaats van over de koppeling zelf
geen kolommen maar komma gescheiden lijst tonen
als -l, met numerieke gebruikers- en groeps-ID's
de item namen tonen zonder aanhalingen of escapes
als -l, maar groepsinformatie niet tonen
een '/'-indicator achter map namen toevoegen
een '?' tonen in plaats van niet-grafische tekens
niet-grafische tekens tonen zoals ze zijn (standaard, tenzij uitvoer naar terminal gaat)
item namen omsluiten met aanhalingstekens
gebruik de quote stijl WOORD voor item namen: literal, local, shell, shell- always, shell-escape, shell-escape-always,c, escape (overschrijft de QUOTING_STYLE omgevingsvariabele)
de sorteervolgorde omdraaien
submappen recursief tonen
toegewezen aantal blokken tonen voor ieder bestand
op bestandsgrootte sorteren (grootste eerst)
te gebruiken sorteerwijze; WIJZE kan zijn: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X)
verander de standaard van modificatie tijden; toegangs tijdstip (B(-u): atime, toegang, gebruik; veranderings tijdstip (-c): ctime, status; aanmaak tijd: aanmaak, creatie;
met -I, WOORD bepaald welk tijdstip getoond wordt; met --sort=tijd , sorteer op WOORD (nieuwste eerste)
datum/tijd formaat met -I; zie TIJD_STIJL hieronder
sorteer op tijdstip, nieuwste eerst; zie --tijd
te gebruiken tabstop AANTAL in plaats van 8
met -lt: op toegangstijd sorteren en deze tonen; met -l: toegangstijd tonen en op naam sorteren; anders: op toegangstijd sorteren (nieuwste eerst)
de items ongesorteerd tonen, op plaatsingsvolgorde
logisch sorteren op (versie)nummers in de naam
te gebruiken scherm BREEDTE; 0 betekent onbegrensd
de items per regel tonen i.p.v. in kolommen
alfabetisch sorteren op bestands extensie
beveiligingscontext van elk bestand tonen
-1
één item per regel tonen; onderdruk '\n' met -q of -b
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

GROOTTE is een geheel getal met een optionele eenheid (bijv. 10K is 10*1024). Mogelijke eenheden zijn: K, M, G, T, P, E, Z, Y (machten van 1024) of KB, MB, ... (machten van 1000). Binaire prefixen mogen ook gebruikt worden: KiB=K, MiB=M, etc.

Het TIJD_STIJL argument is full-iso, long-iso, iso, locale of +FORMAAT. FORMAAT wordt geïnterpreteerd zoals in date(1). Als FORMAAT van de vorm is als FORMAAT1<newline>FORMAAT2, dan hoort FORMAAT1 bij niet-recente bestanden en FORMAAT2 bij recente bestanden. TIJD_STIJL voorafgegaan met 'posix'- heeft alleen effect buiten de POSIX locale. Tevens bepaalt de TIJD_STIJL omgevingsvariabele de standaard te gebruiken stijl.

Het gebruik van kleuren om bestandstypes te onderscheiden kan uitgeschakeld worden met --color=never (standaard). Met --color=auto produceert 'ls' alleen kleurcodes als standaarduitvoer verbonden is met een terminal. Omgevingsvariabele LS_COLORS kan deze instellingen wijzigen. Gebruik het commando 'dircolors' om deze variabele in te stellen.

De afsluitwaarde is:

0
indien OK,
1
bij kleine problemen (bijv. geen toegang tot een submap),
2
bij serieuze problemen (bijv. geen toegang tot argument op opdrachtregel)

AUTEUR

Geschreven door Richard M. Stallman en David MacKenzie.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl.html>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/vdir>
of lokaal via: info '(coreutils) vdir invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Oktober 2021 GNU coreutils 8.32