Scroll to navigation

TSORT(1) Opdrachten voor gebruikers TSORT(1)

NAAM

tsort - perform topological sort

SAMENVATTING

tsort [OPTIE] [BESTAND]

BESCHRIJVING

Produceert een volledig, topologisch gesorteerde lijst, overeenkomend met de gegeven bestaande volgorde.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaardinvoer gelezen.

--help
een hulptekst tonen en stoppen
--version
programmaversie tonen en stoppen

AUTEUR

Geschreven door Mark Kettenis.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/tsort>
of lokaal via: info '(coreutils) tsort invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

June 2020 GNU coreutils 8.32