Scroll to navigation

SYNC(1) Opdrachten voor gebruikers SYNC(1)

NAAM

sync - Synchronize cached writes to persistent storage

SAMENVATTING

sync [OPTIE] [BESTAND]...

BESCHRIJVING

Nog uitstaande schrijfoperaties naar persistente opslag nu uitvoeren.

Als één of meer bestanden gegeven zijn, dan alleen deze syncen (of, met -f, de bestandssystemen waar ze op staan).

-d, --data
alleen de bestandsgegevens syncen, geen onnodige metadata
-f, --file-system
de bestandssystemen syncen waarop gegeven bestanden staan
--help
een hulptekst tonen en stoppen
--version
programmaversie tonen en stoppen

BUGS

Persistence guarantees vary per system. See the system calls below for more details.

AUTEUR

Geschreven door Jim Meyering en Giuseppe Scrivano.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

fdatasync(2), fsync(2), sync(2), syncfs(2)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/sync>
of lokaal via: info '(coreutils) sync invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

June 2020 GNU coreutils 8.32