Scroll to navigation

LS(1) Opdrachten voor gebruikers LS(1)

NAAM

ls - inhoud van mappen tonen

SAMENVATTING

ls [OPTIE]... [BESTAND]...

BESCHRIJVING

Toont informatie over de gegeven BESTANDen (standaard over de huidige map). De items worden alfabetisch gesorteerd als geen van de opties -cftuvSUX noch --sort gegeven is.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.

-a, --all
ook de namen tonen die beginnen met een '.'
-A, --almost-all
als -a, maar de items '.' en '..' weglaten
--author
(met -l) de auteur van elk bestand tonen
-b, --escape
niet-grafische tekens tonen als codes in C-stijl
--block-size=GROOTTE
with -l, scale sizes by SIZE when printing them; e.g., '--block-size=M'; see SIZE format below
-B, --ignore-backups
geen namen tonen die eindigen op '~'
-c
met -lt: op 'ctime' sorteren en deze tonen (de tijd van de laatste statusinformatiewijziging); met -l: op naam sorteren en 'ctime' tonen; anders: op 'ctime' sorteren, recentste eerst
-C
de items in kolommen presenteren
--color[=WANNEER]
bestandstypen met kleuren onderscheiden; WANNEER is 'always' (altijd), 'never' (nooit), of 'auto' (uitvoerapparaatafhankelijk); zie hieronder voor meer informatie
-d, --directory
alleen mapnamen tonen, niet hun inhoud, en symbolische koppelingen niet volgen
-D, --dired
uitvoer produceren voor de 'dired'-modus van Emacs
-f
hetzelfde als -aU zonder -ls --color
-F, --classify
achter elk item het type aanduiden (één van */=>@|)
--file-type
idem, maar '*' niet tonen
--format=WOORD
te gebruiken opmaak; WOORD kan zijn 'commas' (-m), 'across' of 'horizontal' (-x), 'vertical' (-C), 'long' of 'verbose' (-l), 'single-column' (-1)
--full-time
hetzelfde als -l --time-style=full-iso
-g
als -l, maar geen eigenaar tonen
--group-directories-first
mappen vóór bestanden groeperen;
kan aangevuld worden met een --sort, maar gebruik van --sort=none of -U deactiveert groepering
-G, --no-group
in a long listing, don't print group names
-h, --human-readable
with -l and -s, print sizes like 1K 234M 2G etc.
--si
idem, maar machten van 1000 i.p.v. 1024 gebruiken
-H, --dereference-command-line
symbolische koppelingen op opdrachtregel volgen
--dereference-command-line-symlink-to-dir
symbolische koppelingen op opdrachtregel
die naar een map verwijzen volgen
--hide=PATROON
de namen die voldoen aan PATROON niet tonen (geldt niet samen met -a of -A)
--hyperlink[=WANNEER]
hyperlink file names; WHEN can be 'always' (default if omitted), 'auto', or 'never'
--indicator-style=WOORD
op deze wijze achter elk item het type aanduiden; WOORD kan zijn: 'none' (standaard), 'slash' (-p), 'file-type' (--file-type) of 'classify' (-F)
-i, --inode
het indexnummer van elk bestand tonen
-I, --ignore=PATROON
de namen die voldoen aan PATROON niet tonen
-k, --kibibytes
default to 1024-byte blocks for disk usage; used only with -s and per directory totals
-l
uitgebreide bestandsinformatie tonen
-L, --dereference
bij het tonen van bestandsinformatie voor eensymbolische koppeling, de informatie over hetbestand waar de koppeling naar verwijst tonenin plaats van over de koppeling zelf
-m
geen kolommen maar kommagescheiden lijst tonen
-n, --numeric-uid-gid
als -l, met numerieke gebruikers- en groeps-ID's
-N, --literal
de itemnamen tonen zonder aanhalingen of escapes
-o
als -l, maar groepsinformatie niet tonen
-p, --indicator-style=slash
een '/'-indicator achter mapnamen toevoegen
-q, --hide-control-chars
een '?' tonen in plaats van niet-grafische tekens
--show-control-chars
niet-grafische tekens tonen zoals ze zijn (standaard, tenzij uitvoer naar terminal gaat)
-Q, --quote-name
itemnamen omsluiten met aanhalingstekens
--quoting-style=WOORD
use quoting style WORD for entry names: literal, locale, shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape (overrides QUOTING_STYLE environment variable)
-r, --reverse
de sorteervolgorde omdraaien
-R, --recursive
submappen recursief tonen
-s, --size
toegewezen aantal blokken tonen voor ieder bestand
-S
op bestandsgrootte sorteren (grootste eerst)
--sort=WIJZE
te gebruiken sorteerwijze; WIJZE kan zijn: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X)
--time=SOORT
change the default of using modification times; access time (-u): atime, access, use; change time (-c): ctime, status; birth time: birth, creation;
with -l, WORD determines which time to show; with --sort=time, sort by WORD (newest first)
--time-style=SOORT
time/date format with -l; see TIME_STYLE below
-t
sort by time, newest first; see --time
-T, --tabsize=AANTAL
te gebruiken tabbreedte in plaats van 8
-u
met -lt: op toegangstijd sorteren en deze tonen; met -l: toegangstijd tonen en op naam sorteren; anders: op toegangstijd sorteren (nieuwste eerst)
-U
de items ongesorteerd tonen, op plaatsingsvolgorde
-v
logisch sorteren op (versie)nummers in de naam
-w, --width=BREEDTE
te gebruiken schermbreedte; 0 betekent onbegrensd
-x
de items per regel tonen i.p.v. in kolommen
-X
alfabetisch sorteren op bestandsextensie
-Z, --context
beveiligingscontext van elk bestand tonen
-1
één item per regel tonen; onderdruk '\n' met -q of -b
--help
een hulptekst tonen en stoppen
--version
programmaversie tonen en stoppen

The SIZE argument is an integer and optional unit (example: 10K is 10*1024). Units are K,M,G,T,P,E,Z,Y (powers of 1024) or KB,MB,... (powers of 1000). Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

The TIME_STYLE argument can be full-iso, long-iso, iso, locale, or +FORMAT. FORMAT is interpreted like in date(1). If FORMAT is FORMAT1<newline>FORMAT2, then FORMAT1 applies to non-recent files and FORMAT2 to recent files. TIME_STYLE prefixed with 'posix-' takes effect only outside the POSIX locale. Also the TIME_STYLE environment variable sets the default style to use.

Het gebruik van kleuren om bestandstypes te onderscheiden kan uitgeschakeld worden met --color=never (standaard). Met --color=auto produceert 'ls' alleen kleurcodes als standaarduitvoer verbonden is met een terminal. Omgevingsvariabele LS_COLORS kan deze instellingen wijzigen. Gebruik het commando 'dircolors' om deze variabele in te stellen.

De afsluitwaarde is:

0
indien OK,
1
bij kleine problemen (bijv. geen toegang tot een submap),
2
bij serieuze problemen (bijv. geen toegang tot argument op opdrachtregel)

AUTEUR

Geschreven door Richard M. Stallman en David MacKenzie.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/ls>
of lokaal via: info '(coreutils) ls invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

June 2020 GNU coreutils 8.32