Scroll to navigation

ECHO(1) Opdrachten voor gebruikers ECHO(1)

NAAM

echo - display a line of text

SAMENVATTING

echo [KORTE_OPTIE]... [TEKENREEKS]...
echo LANGE_OPTIE

BESCHRIJVING

Stuurt de gegeven TEKENREEKS(en) naar standaarduitvoer.
-n
geen nieuweregel-teken achtervoegen
-e
interpretatie van backslash escape-tekens inschakelen
-E
interpretatie van backslash escape-tekens uitschakelen (standaard)
--help
een hulptekst tonen en stoppen
--version
programmaversie tonen en stoppen

Bij -e worden de volgende codes herkend en uitgevoerd:

\\
een backslash
\a
geluidssignal
\b
backspace
\c
geen verdere uitvoer produceren
\e
escape
\f
nieuwe pagina (FF-teken)
\n
nieuwe regel (LF-teken)
\r
naar begin van regel (CR-teken)
\t
horizontale tab
\v
verticale tab
\0NNN
byte met octale waarde NNN (1 tot 3 cijfers)
\xHH
byte met hexadecimale waarde HH (1 tot 2 cijfers/letters)

Opmerking: Uw shell kan een eigen versie van echo hebben, die gewoonlijk prevaleert boven de hier beschreven versie. Kijk in de documentatie van uw shell voor details over de ondersteunde opties.

AUTEUR

Geschreven door Brian Fox en Chet Ramey.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/echo>
of lokaal via: info '(coreutils) echo invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

June 2020 GNU coreutils 8.32