Scroll to navigation

DF(1) Opdrachten voor gebruikers DF(1)

NAAM

df - report file system disk space usage

SAMENVATTING

df [OPTIE]... [BESTAND]...

BESCHRIJVING

This manual page documents the GNU version of df. df displays the amount of disk space available on the file system containing each file name argument. If no file name is given, the space available on all currently mounted file systems is shown. Disk space is shown in 1K blocks by default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.

If an argument is the absolute file name of a disk device node containing a mounted file system, df shows the space available on that file system rather than on the file system containing the device node. This version of df cannot show the space available on unmounted file systems, because on most kinds of systems doing so requires very nonportable intimate knowledge of file system structures.

OPTIES

Toont gebruikte en beschikbare ruimte van alle aangekoppelde bestandssystemen,of van de bestandssystemen waarop de gegeven BESTANDen zich bevinden.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.

-a, --all
ook pseudo-, duplicaat, en ontoegankelijke bestandssystemen tonen
-B, --block-size=GROOTTE
de te tonen groottes schalen naar deze waarde; '-BM' bijvoorbeeld toont de groottes in eenheden van 1.048.576 bytes; zie hieronder voor meer info
-h, --human-readable
groottes in machten van 1024 tonen (bijv. 234M)
-H, --si
groottes in machten van 1000 tonen (bijv. 245M)
-i, --inodes
inode-informatie tonen in plaats van blokgebruik
-k
hetzelfde als --block-size=1K
-l, --local
de opsomming beperken tot lokale bestandssystemen
--no-sync
geen 'sync' doen vóór ophalen van info (standaard)
--output[=VELDENLIJST]
de gegeven uitvoeropmaak gebruiken, of alle velden tonen als VELDENLIJST ontbreekt
-P, --portability
de POSIX-uitvoeropmaak gebruiken
--sync
een 'sync' doen vóór het ophalen van gebruiksinfo
--total
alle items die irrelevant zijn voor de beschikbare ruimte weglaten en een eindtotaal tonen
-t, --type=TYPE
alleen bestandssystemen van dit type tonen
-T, --print-type
van elk bestandssysteem ook het type tonen
-x, --exclude-type=TYPE
bestandssystemen van dit type niet tonen
-v
(genegeerde optie)
--help
een hulptekst tonen en stoppen
--version
programmaversie tonen en stoppen

Getoonde waarden zijn in eenheden van de eerst beschikbare GROOTTE uit --block-size en de omgevingsvariabelen DF_BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE en BLOCKSIZE. Anders is de eenheid standaard 1024 bytes (of 512 als POSIXLY_CORRECT gezet is).

GROOTTE is een geheel getal met een optionele eenheid (bijv. 10K is 10*1024). Mogelijke eenheden zijn: K, M, G, T, P, E, Z, Y (machten van 1024) of KB, MB, ... (machten van 1000). Bijvoorbeeld: 10MB is 10*1000*1000.

VELDENLIJST is een kommagescheiden lijst van te tonen kolommen. Geldige veldnamen zijn: 'source', 'fstype', 'itotal', 'iused', 'iavail', 'ipcent', 'size', 'used', 'avail', 'pcent', 'file' en 'target' (zie de Info-pagina).

AUTEUR

Geschreven door Torbjorn Granlund, David MacKenzie en Paul Eggert.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld vertaalfouten in df op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/df>
of lokaal via: info '(coreutils) df invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

Augustus 2019 GNU coreutils 8.30