Scroll to navigation

CAT(1) Opdrachten voor gebruikers CAT(1)

NAAM

cat - zet bestanden achter-elkaar-aan en druk ze af op de standaard uitvoer

SAMENVATTING

cat [OPTIE]... [BESTAND]...

BESCHRIJVING

Stuurt gegeven BESTAND(en achter elkaar) naar standaarduitvoer.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaardinvoer gelezen.

-A, --show-all
hetzelfde als -vET
-b, --number-nonblank
niet-blanco uitvoerregels nummeren (negeert -n)
-e
hetzelfde als -vE
-E, --show-ends
een $ weergeven aan het einde van elke regel
-n, --number
alle uitvoerregels nummeren
-s, --squeeze-blank
opeenvolgende blanco regels comprimeren tot één
-t
hetzelfde als -vT
-T, --show-tabs
tab-tekens weergeven met ^I
-u
(genegeerde optie)
-v, --show-nonprinting
notatie met ^ en M- gebruiken, behalve voor LF/TAB
--help
een hulptekst tonen en stoppen
--version
programmaversie tonen en stoppen

VOORBEELDEN

cat f - g
Toont de inhoud van f, dan standaardinvoer, dan de inhoud van g.
cat
Kopieert standaardinvoer naar standaarduitvoer.

AUTEUR

Geschreven door Torbjorn Granlund en Richard M. Stallman.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

tac(1)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/cat>
of lokaal via: info '(coreutils) cat invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl> en Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

June 2020 GNU coreutils 8.32