Scroll to navigation

B2SUM(1) Opdrachten voor gebruikers B2SUM(1)

NAAM

b2sum - BLAKE2-controlesommen berekenen of controleren

SAMENVATTING

b2sum [OPTIE]... [BESTAND]...

BESCHRIJVING

Toont of controleert BLAKE2-controlesommen (512-bits).

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaardinvoer gelezen.

-b, --binary
in binaire modus lezen
-c, --check
BLAKE2-controlesommen uit BESTAND(en) lezen en controleren
-l, --length
lengte van de som in bits; mag niet groter zijn dan het maximum voor blake2, en moet een veelvoud van 8 zijn
--tag
een controlesom in BSD-stijl genereren
-t, --text
in tekstmodus lezen (standaard)
-z, --zero
end each output line with NUL, not newline, and disable file name escaping

De volgende vijf opties gelden alleen bij het controleren van controlesommen:

--ignore-missing
ontbrekende bestanden stilzwijgend overslaan
--quiet
geen 'goed' tonen voor elk met succes gecontroleerd bestand
--status
niets naar de uitvoer sturen; de afsluitwaarde toont succes
--strict
niet-nul afsluiten bij onjuist opgemaakte controlesomregels
-w, --warn
waarschuwen bij onjuist opgemaakte controlesomregels
--help
een hulptekst tonen en stoppen
--version
programmaversie tonen en stoppen

De sommen worden berekend zoals beschreven in RFC 7693. Bij het controlerenmoet de invoer voormalige uitvoer van dit programma zijn. De standaardmodustoont voor elk BESTAND een regel met een controlesom, een teken dat het typeaangeeft ('*' voor binair, ' ' voor tekst), en de naam van het bestand.

Note: There is no difference between binary mode and text mode on GNU systems.

AUTEUR

Geschreven door Padraig Brady en Samuel Neves.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/b2sum>
of lokaal via: info '(coreutils) b2sum invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

June 2020 GNU coreutils 8.32