Scroll to navigation

SOCKETCALL(2) Linux Programmeurs Handleiding SOCKETCALL(2)

NAAM

socketcall - socket systeem aanroepen

SAMENVATTING

#include <linux/net.h>        /* Definitie van SYS_* constanten */
#include <sys/syscall.h>      /* Definitie van SYS_socketcall */
#include <unistd.h>
int syscall(SYS_socketcall, int aanroep, unsigned long *args);

Opmerking: glibc voorziet niet in een omwikkelfunctie voor socketcall(), waardoor het gebruik van syscall(2) nodig is.

BESCHRIJVING

socketcall() is het algemeen kernel ingangspunt voor de socket systeem aanroepen. aanroep bepaald welke socket functie te activeren. args wijst naar een blok dat de daadwerkelijke argumenten bevat, welke doorgegeven worden aan de passende aanroep.

Gebruiker programma's zouden de passende functies met hun gebruikelijke namen aan moeten roepen. Alleen standaard-bibliotheek-bouwers en kernel hackers hebben kennis van socketcall() nodig.

aanroep Handleiding
SYS_SOCKET socket(2)
SYS_BIND bind(2)
SYS_CONNECT connect(2)
SYS_LISTEN listen(2)
SYS_ACCEPT accept(2)
SYS_GETSOCKNAME getsockname(2)
SYS_GETPEERNAME getpeername(2)
SYS_SOCKETPAIR socketpair(2)
SYS_SEND send(2)
SYS_RECV recv(2)
SYS_SENDTO sendto(2)
SYS_RECVFROM recvfrom(2)
SYS_SHUTDOWN shutdown(2)
SYS_SETSOCKOPT setsockopt(2)
SYS_GETSOCKOPT getsockopt(2)
SYS_SENDMSG sendmsg(2)
SYS_RECVMSG recvmsg(2)
SYS_ACCEPT4 accept4(2)
SYS_RECVMMSG recvmmsg(2)
SYS_SENDMMSG sendmmsg(2)

VOLDOET AAN

Deze aanroep is specifiek voor Linux, en zou niet gebruikt moeten worden in programma's die overdraagbaar moeten zijn.

OPMERKINGEN

Op sommige architecturen—bij voorbeeld, x86-64 and ARM—is er geen socketcall() systeem aanroep; in plaats daarvan zijn socket(2), accept(2), bind(2), en zo voort, geïmplementeerd als separate systeem aanroepen.

Op x86-32 was, socketcall() historisch de enige ingang voor de socket API. Hoewel, beginnende bij Linux 4.3 directe systeem aanroepen werden voorzien op x86-32 voor de socket API. Dit ondersteunde de creatie van seccomp(2) filters die socket systeem aanroepen filtert (voor nieuwe user-space binaries die werden gecompileerd om de nieuwe ingangen te gebruiken) en die ook voorzag in (kleine) prestatie verbeteringen.

ZIE OOK

accept(2), bind(2), connect(2), getpeername(2), getsockname(2), getsockopt(2), listen(2), recv(2), recvfrom(2), recvmsg(2), send(2), sendmsg(2), sendto(2), setsockopt(2), shutdown(2), socket(2), socketpair(2)

COLOFON

Deze pagina is onderdeel van release 5.13 van het Linux man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

22 maart 2021 Linux