Scroll to navigation

WDIFF(1) Brukerkommandoer WDIFF(1)

NAVN

wdiff - display word differences between text files

OVERSIKT

wdiff [VALG]... FIL1 FIL2
wdiff -d [VALG]... [FIL]

BESKRIVELSE

wdiff - Sammenlikn ord i to filer og rapporter forskjeller.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Vis opphavsrettinformasjon og avslutt.
-1, --no-deleted
Ikke vis slettede ord.
-2, --no-inserted
Ikke vis innsatte ord.
-3, --no-common
Ikke vis vanlige ord.
Kaller automatisk en sideviser.
Bruk én felles diff som inndata.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Ignorer forskjell på store og små bokstaver.
Variasjon av -o for less(1).
Ikke la felt gå over flere linjer.
Overstryke som for skrivere.
Vis antall ord som ble slettet, satt inn, osv.
Bruk termcap(5) som for terminal-skjermer.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.
Streng som markerer start på sletting.
Streng som markerer slutt på sletting.
Streng som markerer start på innsetting.
Streng som markerer slutt på innsetting.

KOMPATIBILITET

Some options that used to provide some unique functionality are no longer recommended, but still recognized for the sake of backwards compatibility.

Now synonymous to --terminal, which never initializes the terminal.

OPPHAVSMANN

Skrevet av François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.

RAPPORTERING AV FEIL

Rapporter feil til <wdiff-bugs@gnu.org>.

OPPHAVSRETT

Copyright © 1992, 1997, 1998, 1999, 2009, 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
Dette er fri programvare; se kildekoden for kopieringsbetingelser. Det er INGEN garanti; ikke engang for SALGBARHET eller EGNETHET FOR NOEN SPESIELL OPPGAVE.

SE OGSÅ

Den fullstendige dokumentasjonen for wdiff opprettholdes som en Texinfo manual. Dersom info og wdiff programmene er riktig installert på ditt sted burde kommandoen

info wdiff

gi deg tilgang til hele manualen.

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

April 2014 wdiff 1.2.2