Scroll to navigation

PRINTENV(1) Brukerkommandoer PRINTENV(1)

NAVN

printenv - print all or part of environment

OVERSIKT

printenv [VALG]... [VAR]...

BESKRIVELSE

Skriv ut verdiene av valgt(e) miljøVARiab(-el/-ler). Alle gjeldende navn og verdier skrives ut hvis du ikke velger VAR.

-0, --null
Separat utskrift med NUL i stedet for ny linje.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

MERK: det er mulig at skallet ditt bruker en egen versjon av printenv, som ofte er nyere enn versjonen som beskrives her. Les dokumentasjonen for skallet for mer informasjon om hvilke valg som støttes.

OPPHAVSMANN

Skrevet av David MacKenzie og Richard Mlynarik.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/printenv>
eller lokalt: info '(coreutils) printenv invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Oktober 2021 GNU coreutils 8.32