Scroll to navigation

LS(1) Brukerkommandoer LS(1)

NAVN

ls - list directory contents

OVERSIKT

ls [VALG]... [FIL]...

BESKRIVELSE

Vis en liste over FILer (standard er å vise alle filer i gjeldende mappe). Oppføringene sorteres alfabetisk hvis ingen av valgene -cftuvSUX eller --sort brukes.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Ikke ignorer oppføringer som starter med «.»
Ikke ta med impliserte «.» og/eller «..»
Ved bruk sammen med -l inkluderes forfatter per fil.
Skriv ut skiftetegn («escapes») i C-stil for ikke-grafiske tegn.
Skaler etter valgt STØRrelser ved utskrift i kombinasjon med -l; f.eks. --block-size=M. Se info om STØRrelsesformat nedenfor.
Ikke vis impliserte oppføringer med «~»
Med -lt: sorter etter og vis «ctime» (tidspunkt for forrige endring av filstatus); med -l: vis «ctime», sorter etter navn; ellers: sorter etter «ctime», med nyeste øverst.
Vis oppføringer i kolonner.
Fargelegg utskrift. Standardverdien av NÅR er «always» (alltid). Den kan også være «never» (aldri) eller «auto».
Vis mappeoppføringer i stedet for innhold.
Lag utskrift for Emacs-programmets «dired»-modus.
Sortera inte, slå på -aU, slå av -ls --color.
Lägg till en indikator (en av */=>@|) till poster.
Som ovenfor, bortsett fra at «*» ikke legges til.
På tvers -x, kommaer -m, horisontal -x, lang -l, enkeltkolonne -1, deltaljert -l, vertikal -C.
Tilsvarer -l --time-style=full-iso.
Likner -l, men ikke vis eier.
Grupperer mapper før filer.
Bruk gjerne sammen med et --sort-valg, men all bruk av --sort=none (-U) deaktiverer gruppering.
Ikke skriv ut gruppenavn i lange lister.
Vis størrelser ved bruk av -l og -s som f.eks. 1K, 234M, 2G, osv.
Som over, men bruker 1000 som faktor i stedet for 1024.
Følg symbolske lenker som inngår på kommandolinja.
Følg hver symbolske lenke på kommandolinja
som peker på en mappe.
Ikke vis oppføringer som passer skall-MØNSTER (overstyres av -a eller -A).
Hyperlink-filnavn. NÅR kan være «always» (alltid - standard) «auto» eller «never» (aldri).
Legg til stil-ORD i navn: ingen (standard), skråstrek (-p), filtype (--file-type), klassifiser (-F).
Skriv ut indeksnummer per fil.
Overse implisitt samsvar med valgt MØNSTER.
Bruk blokker på 1024-byte for diskbruk som standard; dette brukes bare med -s, og beregner plass per mappe.
Bruk langt visningsformat.
Vis informasjon om symbolske lenkemål, i stedet for lenkene i seg selv.
Fyll bredde med en kommaseparert liste.
Likner -l, men viser numeriske bruker- og gruppe-id-er.
Vis oppføringsnavn uten anførselstegn.
Likner -l, men ikke vis gruppeinfo.
Legg til «/»-indikator i mappenavn.
Skriv ut «?» i stedet for ikke-grafiske tegn.
Vis ikke-grafiske tegn slik de er (standard, med mindre programmet er ls og utdata er en terminal).
Bruk doble anførselstegn på navn.
Bruk anførselsstilen ORD på navn: «literal», «locale», «shell», «shell-always», «shell-escape», «shell-escape-always», «c» eller «escape» (dette overstyrer miljøvariabelen «QUOTING_STYLE»).
Sorter omvendt.
Vis alle undermapper.
Skriv ut tidelt størrelse for hver fil, i blokker.
Sorter etter filstørrelse, med største fil øverst.
Sortera enligt ORD istället för namn: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X).
change the default of using modification times; access time (-u): atime, access, use; change time (-c): ctime, status; birth time: birth, creation;
with -l, WORD determines which time to show; with --sort=time, sort by WORD (newest first)
Tids-/datoformat ved bruk av -l (se TIDSSTIL nedenfor).
Sorter på tid, med nyeste først (see --time).
Legg til grunn at fanen stopper ved oppgitt antall KOLonner i stedet for 8.
Bruk sammen med -lt for å sortere etter tilgangstid; bruk sammen med -l for å vise tilgangstid og sortere etter navn; ellers: sorter etter tilgangstid (nyeste øverst).
Ikke sorter, men vis elementer i mapperekkefølge.
Sorter etter evt. versjonsnummer i tekst.
Bruk valgt antall skjermbredde-KOLonner (0 betyr ubegrenset).
Sorter etter linjer i stedet for kolonner.
Sorter etter filetternavn.
Skriv ut evt. sikkerhetskontekst for hver fil.
-1
Lista en fil per rad. Undvik ”\n” med -q eller -b.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

STØRRelse er et valgfritt argument i heltallsformat (eks.: 10M er 10*1024*1024). Gyldige enheter er K, M, G, T, P, E, Z og Y (1024-byte-enheter) - evt. KB, MB, osv. (1000-byte-enheter). Du kan også bruke binær-prefiks i form av KiB (K), MiB (M), og så videre.

Argumentet TIDSSTIL kan være enten «full-iso», «long-iso», «iso», «locale» eller «+FORMAT». FORMAT tolkes på samme måte som i date(1). Hvis FORMAT er FORMAT1<linjeskrift>FORMAT2, gjelder FORMAT1 for ikke-nylige filer og FORMAT2 for nylige filer. TIDSSTIL med «posix-» foran gjelder bare utenfor POSIX-regioner. Bruk miljøvariabelen «TIME_STYLE» for å endre forvalgt stil.

Farger som indikerer filtyper er deaktivert, både som standard og hvis --color=never brukes. ls gir bare fargekoder hvis du både bruker --color=auto, og standardutdata er koblet til en terminal. Miljøvariabelen LS_COLORS kan endre fargene. Bruk kommandoen «dircolors» for å endre den.

Avslutningsstatus:

0
hvis OK,
1
ved små problemer (f.eks. manglende tilgang til en undermappe), eller
2
ved alvorlige problemer (f.eks. manglende tilgang til kommandoargument).

OPPHAVSMANN

Skrevet av Richard M. Stallman og David MacKenzie.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/ls>
eller lokalt: info '(coreutils) ls invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Oktober 2021 GNU coreutils 8.32