Scroll to navigation

GRUB-EMU(1) Brukerkommandoer GRUB-EMU(1)

NAVN

grub-emu - GRUB-emulator

OVERSIKT

grub-emu [VALG...]

BESKRIVELSE

GRUB-emulator.

bruk GRUB-filer i mappa MAPPE [standard=/boot/grub]
vent på en feilsøker
bruk valgt FIL som enhetskart [standard=/boot/grub/device.map]
bruk valgt FIL som minnedisk
Velg rotenhet.
skriv ut detaljerte meldinger
-?, --help
vis denne hjelpelista
vis en kortfattet bruksanvisning
skriv ut programversjon

Valg er enten obligatoriske både for fullstendige valg og tilsvarende forkortede valg.

RAPPORTERING AV FEIL

Rapporter feil til <bug-grub@gnu.org>.

SE OGSÅ

If you are trying to install GRUB, then you should use grub-install(8) rather than this program.

Den fullstendige dokumentasjonen for grub-emu opprettholdes som en Texinfo manual. Dersom info og grub-emu programmene er riktig installert på ditt sted burde kommandoen

info grub-emu

gi deg tilgang til hele manualen.

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

June 2022 GRUB 2.06-3