Scroll to navigation

ENV(1) Brukerkommandoer ENV(1)

NAVN

env - run a program in a modified environment

OVERSIKT

env [VALG]... [-] [NAVN=VERDI]... [KOMMANDO [ARG]...]

BESKRIVELSE

Gi en VERDI til hvert NAVN i mijøet, og kjør KOMMANDO.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Start med et tomt miljø.
-0, --null
Separat utskrift med NUL i stedet for ny linje.
Fjern NAVNgitt variabel fra miljøet.
Bytt arbeidsmappe til valgt MAPPE.
Behandle og del opp S i enkeltargumenter. Dette brukes til å oppgi flere argumenter på «shebang»-linjer.
Blokklevering av SIGnal(er) til valgt KOMMANDO.
Tilbakestill behandling av SIGnal(er) til forvalg.
Ikke bruk SIGnal(er) til noe.
Skriv ut ikke-forvalgte signalbehandlingsvalg til standardfeil.
Skriv ut detaljert info for hvert behandlingssteg.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

En ren «-» betyr implisitt -i. Hvis ingen KOMMANDO er valgt, skrives gjeldende miljø ut.

SIGNAL kan være et signanavn, som f.eks. «PIPE», eller et signalnummer, som f.eks. «13». Uten valg av SIGNAL blir alle kjente signaler tatt med. Bruk komma for å velge og skille flere signaler.

VALG

-S/--split-string usage in scripts

The -S option allows specifying multiple parameters in a script. Running a script named 1.pl containing the following first line:

#!/usr/bin/env -S perl -w -T
...

Will execute perl -w -T 1.pl .

Without the '-S' parameter the script will likely fail with:

/usr/bin/env: 'perl -w -T': Ingen slik fil eller filkatalog

See the full documentation for more details.

--default-signal[=SIG] usage

This option allows setting a signal handler to its default action, which is not possible using the traditional shell trap command. The following example ensures that seq will be terminated by SIGPIPE no matter how this signal is being handled in the process invoking the command.

sh -c 'env --default-signal=PIPE seq inf | head -n1'

NOTES

POSIX's exec(2) pages says:

"many existing applications wrongly assume that they start with certain signals set to the default action and/or unblocked.... Therefore, it is best not to block or ignore signals across execs without explicit reason to do so, and especially not to block signals across execs of arbitrary (not closely cooperating) programs."

OPPHAVSMANN

Skrevet av Richard Mlynarik, David MacKenzie og Assaf Gordon.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

sigaction(2), sigprocmask(2), signal(7)

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/env>
eller lokalt: info '(coreutils) env invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Oktober 2021 GNU coreutils 8.32