Scroll to navigation

ECHO(1) Brukerkommandoer ECHO(1)

NAVN

echo - display a line of text

OVERSIKT

echo [KORT-VALG]... [STRENG]...
echo LANGT-VALG

BESKRIVELSE

Gjenta STRENG(er) til standardutdata.

-n
Ikke avslutt siste linje med linjeskift.
-e
Slå på tolkning av skiftetegn,
Slå av tolkning av skiftetegn (standard).
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Følgende skiftesekvenser er gyldige hvis du velger -e:

\\
speilvendt skråstrek
alarm (BEL)
rettetast
ikke skriv ut noe mer
skiftetegn
skjemakilde
ny linje
linjeskift
horisontal tabulator
vertikal tabulator
\0NNN
byte med oktal verdi NNN (1 til 3 siffer)
byte med heksadesimal verdi HH (1 til 2 siffer)

MERK: det er mulig at skallet ditt bruker en egen versjon av echo, som ofte er nyere enn versjonen som beskrives her. Les dokumentasjonen for skallet for mer informasjon om hvilke valg som støttes.

OPPHAVSMANN

Written by Brian Fox and Chet Ramey.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/echo>
eller lokalt: info '(coreutils) echo invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Oktober 2021 GNU coreutils 8.32