Scroll to navigation

MD5SUM(1) Brugerkommandoer MD5SUM(1)

NAVN

md5sum - beregn og kontroller MD5-beskedsammendrag

SYNOPSIS

md5sum [FLAG]... [FIL]...

BESKRIVELSE

Udskriv eller tjek MD5-kontrolsummer (128-bit).

Hvis ingen FIL er angivet, eller FIL er -, læses fra standard-ind.

binær læsetilstand
læs MD5-summer fra FILerne og tjek dem
beregn en kontrolsum i stil med BSD
tekstlæsetilstand (forvalg)
afslut udlinjer med NUL frem for linjeskift og slå undvigesekvenser fra i filnavne

De følgende fem flag bruges kun ved verifikation af kontrolsummer:

giv ikke fejl og vis ikke status for manglende filer
udskriv ikke OK for hver godkendt fil
udskriv ikke noget; statuskode angiver resultat
afslut med status forskellig fra nul ved fejlformaterede kontrolsumlinjer
advar om fejlformaterede kontrolsum-linjer
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

Summerne bliver beregnet som beskrevet i RFC 1321. Ved kontrol skal inddata være tidligere uddata fra dette program. Forvalgt tilstand er at udskrive en linje med kontrolsum, et mellemrum, et tegn som angiver inddatatilstand (»*« for binær, mellemrum for tekst eller hvor binært er uvæsentligt), og navnet på hver FIL.

Bemærk: Der er ingen forskel mellem binær tilstand og teksttilstand på GNU-systemer.

FEJL

Brug ikke MD5-algoritmen af sikkerhedsmæssige årsager. Brug i stedet en SHA-2-algoritme, implementeret i programmerne sha224sum(1), sha256sum(1), sha384sum(1), sha512sum(1) eller BLAKE2-algoritmen, implementeret i b2sum(1)

FORFATTER

Skrevet af Ulrich Drepper, Scott Miller og David Madore.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/md5sum>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) md5sum invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32