Scroll to navigation

GETENT(1) Brugerkommandoer GETENT(1)

NAVN

getent - hent poster fra Name Service Switch-bibliotekerne

SYNOPSIS

getent [tilvalg]... database nøgle...

BESKRIVELSE

Kommandoen getent viser poster fra databaser understøttet af Name Service Switch-bibliotekerne, der er konfigureret i /etc/nsswitch.conf. Hvis en eller flere nøgle-argumenter tilbydes, så vil kun posterne, der matcher de specificerede nøgler, blive vist. Ellers, hvis ingen nøgle er angivet, vil alle poster blive vist (med mindre at databasen ikke understøtter enumeration).

Databasen kan være enhver af dem understøttet af GNU C Library, vist nedenfor:

Når ingen nøgle er specificeret, så brug sethostent(3), gethostent(3) og endhostent(3) til at enumerere hosts-databasen. Dette er identisk med at bruge hosts. Når en eller flere nøgle-argumenter er specificeret, så send hver nøgle i rækkefølge til getaddrinfo(3) med adressefamilien AF_UNSPEC, der enumererer hver sokkeladressestruktur returneret.
Samme som ahosts, men brug adressefamilien AF_INET.
Samme som ahosts, men brug adressefamilien AF_INET6. Kaldet til getaddrinfo(3) inkluderer i dette tilfælde flaget AI_V4MAPPED.
Når ingen nøgle er specificeret, brug setaliasent(3), getaliasent(3) og endaliasent(3) til at enummere aliases-databasen. Når en eller flere nøgle-argumenter er specificeret, så send hver nøgle i rækkefølge til getaliasbyname(3) og vis resultatet.
Når en eller flere nøgle-argumenter specificeres, så send hver nøgle i rækkefølge til ether_aton(3) og ether_hostton(3) indtil et resultat er opnået, og vis resultatet. Enumeration er ikke understøttet på ethers, så en nøgle skal specificeres.
Når ingen nøgle er specificeret, så brug setgrent(3), getgrent(3) og endgrent(3) til at enumerere group-databasen. Når en eller flere nøgle-argumenter er specificeret, så send hver numerisk nøgle til getgrgid(3) og hver ikkenumerisk nøgle til getgrnam(3) og vis resultatet.
Når ingen nøgle er specificeret, så brug setsgent(3), getsgent(3) endsgent(3) til at enumerere gshadow-databasen. Når ingen eller flere nøgle-argumenter er specificeret, så send hver nøgle i rækkefølge til getsgnam(3) og vis resultatet.
Når ingen nøgle er specificeret, så brug sethostent(3), gethostent(3) og endhostent(3) til at enumerere hosts-databasen. Når en eller flere nøgle-argumenter er specificeret, så send hver nøgle til gethostbyaddr(3) eller gethostbyname2(3), afhængig af om et kald til inet_pton(3) indikerer at nøgle er en IPv6- eller IPv4-adresse eller ej, og vis resultatet.
Når en eller flere nøgle-argumenter tilbydes, sås send hver nøgle i rækkefølge til getgrouplist(3) og vis resultatet. Enumeration er ikke understøttet på initgroups, så en nøgle skal være specificeret.
Når en nøgle er specificeret, så send nøgle til setnetgrent(3) og brug af getnetgrent(3) viser den resulterende streng tredobbelt (værtsnavn, brugernavn, domænenavn). Alternativt kan tre nøgler specificeres, der fortolkes som værtsnavn, brugernavn og domænenavn for at matche et netgruppenavn via innetgr(3). Enumeration er ikke understøttet på netgroup, så enten en eller tre nøgler skal være specificeret.
Når ingen nøgle er specificeret så brug setnetent(3), getnetent(3) og endnetent(3) til at enumerere netværksdatabasen. Når en eller flere nøgle-argumenter er specificeret, så send hver numerisk nøgle til getnetbyaddr(3) og hver ikkenumerisk nøgle til getnetbyname(3) og vis resultatet.
Når ingen nøgle er specificeret så brug setpwent(3), getpwent(3) og endpwent(3) til at enumerere passwd-databasen. Når en eller flere nøgle-argumenter er specificeret, så send hver numerisk nøgle til getpwuid(3) og hver ikkenumerisk nøgle til getpwnam(3) og vis resultatet.
Når ingen nøgle er specificeret så brug setprotoent(3), getprotoent(3) og endprotoent(3) til at enumerere protokoldatabasen. Når en eller flere nøgle-argumenter er specificeret, så send hver numerisk nøgle til getprotobynumber(3) og hver ikkenumerisk nøgle til getprotobyname(3) og vis resultatet.
Når ingen nøgle er specificeret så brug setrpcent(3), getrpcent(3) og endrpcent(3) til at enumerere rpc-databasen. Når en eller flere nøgle-argumenter er specificeret, så send hver numerisk nøgle til getrpcbynumber(3) og hver ikkenumerisk nøgle til getrpcbyname(3) og vis resultatet.
Når ingen nøgle er specificeret så brug setservent(3), getservent(3) og endservent(3) til at enumerere tjenestedatabasen. Når en eller flere nøgle-argumenter er specificeret, så send hver numerisk nøgle til getservbynumber(3) og hver ikkenumerisk nøgle til getservbyname(3) og vis resultatet.
Når ingen nøgle er specificeret så brug setspent(3), getspent(3) og endspent(3) til at enumerere shadow-databasen. Når en eller flere nøgle-argumenter er specificeret, så send hver numerisk nøgle i rækkefølge til getspnam(3) og vis resultatet.

TILVALG

Overskriv alle databaser med den specificerede tjeneste. (Siden glibc 2.2.5.).
Overskriv kun specificerede databaser med den specificerede tjeneste. Tilvalget kan bruges flere gange, men kun den sidste tjeneste for hver database vil blive brugt. (Siden glibc 2.4).
Deaktiverer IDN-kodning i opslag for ahosts/getaddrinfo(3). (Siden glibc-2.13).
-?, --help
Vis en oversigt over brug og afslut.
Vis en kort oversigt over brug og afslut.
Vis versionsnummeret, licens og ansvarsfraskrivelse for garantien for getent.

AFSLUT-STATUS

En af de følgende afslut-værdier kan returneres af getent:

0
Kommando fuldført med succes.
1
Manglende argumenter, eller ukendt database.
2
En eller flere specificerede nøgler kunne ikke findes i databasen.
3
Enumeration er ikke understøttet i denne database.

SE OGSÅ

nsswitch.conf(5)

KOLOFON

Denne side er en del af udgivelse 5.13 for Linux man-pages-projektet. En beskrivelse af projektet, information om fejlrapporter og den seneste version af denne side, kan findes på https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

22. marts 2021 Linux