Scroll to navigation

DU(1) Brugerkommandoer DU(1)

NAVN

du - estimate file space usage

SYNOPSIS

du [TILVLAG]... [FIL]...
du [FLAG]... --files0-from=F

BESKRIVELSE

Opsummér diskforbrug for mængden af FILer, rekursivt for kataloger.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

-0, --null
afslut hver udlinje med NUL frem for linjeskift
afslut hver udlinje med NUL frem for linjeskift
udskriv tilsyneladende størrelser i stedet for diskforbrug; selvom den tilsyneladende størrelse normalt er mindre, kan den være større på grund af huller i (ikke-sammenhængende) filer, intern fragmentering, indirekte blokke og lignende
skalér størrelser med STØR før de udskrives. F.eks. vil "-BM" udskrive størrelser i enheder af 1.048.576 byte. Se STØR-format nedenfor
samme som "--apparent-size --block-size=1"
angiv samlet sum
dereferér kun symbolske lænker, som angives på kommandolinjen
udskriv sum for et katalog (eller en fil med --all) hvis det befinder sig N eller færre niveauer under kommandolinjeargumentet; --max-depth=0 er det samme som --summarize
giv oversigt over diskforbrug for de NUL-afsluttede filnavne angivet i filen F; Hvis F er -, så læs navne fra standard-ind
samme som --dereference-args (-D)
udskriv størrelser i læsevenligt format (f.eks. 1K 234M 2G)
vis oplysninger om inode-forbrug frem for blokforbrug
som --block-size=1K
følg alle symbolske lænker
tæl størrelser flere gange for hårde lænker
som --block-size=1M
følg ingen symbolske lænker (standard)
for kataloger; medtag ikke størrelsen på underkataloger
som -h, men brug potenser af 1000 frem for 1024
vis kun sum for hvert argument
ekskludér elementer mindre end STØR hvis positiv, eller elementer større end STØR hvis negativ
vis tidspunktet for den seneste modifikation for alle filer i kataloget og dets underkataloger
vis tid som ORD frem for modifikationstid: atime, access, use, ctime eller status
vis tidspunkter med STIL, som kan være: full-iso, long-iso, iso eller +FORMAT; FORMAT fortolkes som i "date"
udelad filer, der matcher ethvert mønster i FIL
ekskludér filer som matcher MØNSTER
spring kataloger på andre filsystemer over
viser hjælpetekst og stopper
viser versionsinformation og stopper

Visningsværdier er i enheder af første tilgængelige STØR fra --block-size eller miljøvariablerne DU_BLOCK_SIZE, BOCK_SIZE og BLOCKSIZE. Ellers er enheden som standard 1024 byte (eller 512 hvis POSIXLY_CORRECT er givet).

Argumentet STØR er et heltal med eventuel enhed (f.eks.: 10K er 10*1024). Enheder er K,M,G,T,P,E,Z,Y (potens af 1024) eller KB,MB,... (potens af 1000). Binært præfiks kan også bruges: KiB=K, MiB=M og så videre.

PATTERNS

PATTERN is a shell pattern (not a regular expression). The pattern ? matches any one character, whereas * matches any string (composed of zero, one or multiple characters). For example, *.o will match any files whose names end in .o. Therefore, the command

du --exclude='*.o'

will skip all files and subdirectories ending in .o (including the file .o itself).

FORFATTER

Skrevet af Torbjorn Granlund, David MacKenzie, Paul Eggert og Jim Meyering.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportér oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/>

OPHAVSRET

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er frit programmel: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/du>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) du invocation'

OVERSÆTTELSE

De oversatte denne manual til dansk

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License Version 3 eller nyere for copyrightbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en e-mail til TODO.

september 2020 GNU coreutils 8.32