Scroll to navigation

CUT(1) Brugerkommandoer CUT(1)

NAVN

cut - remove sections from each line of files

SYNOPSIS

cut FLAG... [FIL]...

BESKRIVELSE

Udskriv valgte dele af linjerne fra hver FIL til standard-ud.

Hvis ingen FIL er angivet, eller FIL er -, læses fra standard-ind.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

vælg kun disse byte
vælg kun disse tegn
brug SKILLE i stedet for TAB som feltskilletegn
vælg kun disse felter; udskriv også enhver linje som ikke indeholder et skilletegn, medmindre flaget -s er angivet
(ignoreret)
omvend mængden af valgte byte, tegn eller felter
udskriv ikke linjer som ikke indeholder skilletegn
brug STRENG som forvalgt ud-skilletegn. forvalgt er at bruge ind-skilletegnet
linjeadskiller er NUL frem for linjeskift
viser hjælpetekst og stopper
viser versionsinformation og stopper

Brug netop én af -b, -c eller -f. Hver LISTE består af enten ét interval, eller mange intervaller adskilt af kommaer. De valgte inddata skrives i samme rækkefølge som de læses, og skrives netop én gang. Hvert interval er en af følgende:

N'te byte, tegn eller felt, talt fra 1
N-
fra N'te byte, tegn eller felt, til slutningen af linjen
N-M
fra N'te til M'te (til og med) byte, tegn eller felt
fra første til M'te (til og med) byte, tegn eller felt

FORFATTER

Skrevet af David M. Ihnat, David MacKenzie og Jim Meyering.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportér oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/>

OPHAVSRET

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er frit programmel: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/cut>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) cut invocation'

OVERSÆTTELSE

De oversatte denne manual til dansk

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License Version 3 eller nyere for copyrightbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en e-mail til TODO.

september 2020 GNU coreutils 8.32