Scroll to navigation

TEST(1) Příručka uživatele TEST(1)

JMÉNO

test - testuje soubory a porovnává hodnoty

POUŽITÍ

test VÝRAZ
test
[ VÝRAZ ]
[ ]"
[ VOLBA

POPIS

Skončí s návratovou hodnotou podle výsledku VÝRAZu.

vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Chybějící VÝRAZ je interpretován jako nepravda. VÝRAZ je pravda nebo nepravda a určuje návratovou hodnotu. Je to jeden z:

( VÝRAZ )
VÝRAZ je pravda
! VÝRAZ
VÝRAZ je nepravda
VÝRAZ1 i VÝRAZ2 jsou pravdivé
VÝRAZ1 nebo VÝRAZ2 je pravdivý
délka ŘETĚZCE je nenulová
ŘETĚZEC
stejné jako -n ŘETĚZEC
délka ŘETĚZCE je nula
ŘETĚZEC1 = ŘETĚZEC2
řetězce jsou totožné
ŘETĚZEC1 != ŘETĚZEC2
řetězce nejsou totožné
INTEGER1 je roven INTEGER2
INTEGER1 je větší než nebo roven INTEGER2
INTEGER1 je větší než INTEGER2
INTEGER1 je menší než nebo roven INTEGER2
INTEGER1 je menší než INTEGER2
INTEGER1 není roven INTEGER2
SOUBOR1 a SOUBOR2 jsou na stejném zařízení a mají stejné číslo inode.
SOUBOR1 je novější (podle času poslední změny) než SOUBOR2
SOUBOR1 je starší než SOUBOR2
SOUBOR existuje a je to blokový speciální soubor
SOUBOR existuje a je to znakový speciální soubor
SOUBOR existuje a je to adresář
SOUBOR existuje
SOUBOR existuje a je to normální soubor
SOUBOR existuje a je to má právo set-group-id
SOUBOR existuje a je vlastněný efektivním group id
SOUBOR existuje a je to symbolický odkaz (stejné jako -L)
SOUBOR existuje a má nastavený “sticky” bit
SOUBOR existuje a je to symbolický odkaz (stejné jako -h)
SOUBOR existuje a od posledního čtení byl změněn
SOUBOR existuje a je vlastněný efektivním user ID
SOUBOR existuje a je to pojmenovaná roura (FIFO)
SOUBOR existuje a je čitelný
SOUBOR existuje a má délku větší než nula
SOUBOR existuje a je to soket
file descriptor FD je otevřený na terminál
SOUBOR existuje a má nastaven set-user-id bit
SOUBOR existuje a je zapisovatelný
SOUBOR existuje a je proveditelný

S výjimkou -h a -L všechny testy vztahující se na SOUBOR dereferencují symbolické odkazy. Kulaté závorky musejí být v shellech escapovány (např. zpětnými lomítky). INTEGER může být také -l ŘETĚZEC, což je vyhodnoceno jako délka ŘETĚZCE.

POZNÁMKA: Binární -a a -o jsou z podstaty nejednoznačné. Použijte místo nich „test VÝRAZ1 && test VÝRAZ2“ nebo „test VÝRAZ || test VÝRAZ“.

POZN: [ respektuje parametry --help a --version, ale test nikoliv. test považuje tyto parametry za neprázdné řetězce.

POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu test a/nebo [, která je obvykle upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

AUTOR

Napsal Kevin Braunsdorf a Matthew Bradburn.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/test>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) test invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Říjen 2021 GNU coreutils 8.32