Scroll to navigation

MD5SUM(1) Příručka uživatele MD5SUM(1)

JMÉNO

md5sum - počítá a kontroluje kontrolní MD5 součty

POUŽITÍ

md5sum [VOLBA]... [SOUBOR]...

POPIS

Vypíše nebo zkontroluje MD5 (128-bitové) kontrolní součty.

Pokud není zadán SOUBOR, nebo pokud je nastaven na -, je čten standartní vstup.

čte soubory v binárním módu
čte MD5 součty se souboru a kontroluje je
vytvoří kontrolní součet ve stylu BSD
čte soubory v textovém módu (standartně)
každý výstupní řádek zakončí znakem NUL namísto znakem nového řádku a vypne escapování názvů souborů

Následujících pět přepínačů je užitečných pouze při ověřování kontrolních součtů:

neselže ani nehlásí stav u chybějících souborů
nevypisuje OK u každého úspěšně ověřeného souboru
nevypisuje nic, úspěšnost značí návratový kód
vrátí nenulový kód při chybně formátovaném řádku součtu
upozorňuje na chybně formátované řádky součtů
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Součty jsou počítány podle popisu v RFC 1321. Při testování by vstup měl být dřívějším výstupem tohoto programu. Výchozí režim je výpis jednoho řádku pro každý SOUBOR. Formát řádku je kontrolní součet, mezera, znak značící vstupní režim („*“ pro binární, „ “ pro textový nebo kde binární nemá význam) a jméno SOUBORU.

Poznámka: Na GNU systémech není rozdílu mezi binárním a textovým režimem.

CHYBY

Do not use the MD5 algorithm for security related purposes. Instead, use an SHA-2 algorithm, implemented in the programs sha224sum(1), sha256sum(1), sha384sum(1), sha512sum(1), or the BLAKE2 algorithm, implemented in b2sum(1)

AUTOR

Napsal Ulrich Drepper, Scott Miller a David Madore.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/md5sum>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) md5sum invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Říjen 2021 GNU coreutils 8.32