Scroll to navigation

fmod(3) Library Functions Manual fmod(3)

JMÉNO

fmod, fmodf, fmodl - desetinná zbytková funkce

KNIHOVNA

Matematická knihovna (libm, -lm)

POUŽITÍ

#include <math.h>
double fmod(double x, double y);
float fmodf(float x, float y);
long double fmodl(long double x, long double y);

Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

fmodf(), fmodl():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

POPIS

These functions compute the floating-point remainder of dividing x by y. The return value is x - n * y, where n is the quotient of x / y, rounded toward zero to an integer.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

On success, these functions return the value x - n*y, for some integer n, such that the returned value has the same sign as x and a magnitude less than the magnitude of y.

Je-li x nebo y NaN, je vráceno NaN.

If x is an infinity, a domain error occurs, and a NaN is returned.

Je-li y nula, je nastavena chyba domény a je vráceno NaN.

Pokud je x +0 (-0) a y není nula je vrácena hodnota +0(-0).

CHYBOVÉ STAVY

Pro více informací zda funkce při svém volání generovala chybu viz math_error(7).

Mohou se objevit následující chyby:

errno je nastaveno na EDOM (viz CHYBY). Je signalizována výjimka plovoucí čárky (FE_INVALID).
errno je nastaveno na EDOM. Je signalizována výjimka plovoucí čárky (FE_INVALID).

ATRIBUTY

Vysvětlení pojmů použitých v této části viz attributes(7).

Rozhraní Atribut Hodnota
fmod(), fmodf(), fmodl() Thread safety MT-Safe

STANDARDY

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

Varianta vracející double splňuje také SVr4 a 4.3BSD.

CHYBY

Before glibc 2.10, the glibc implementation did not set errno to EDOM when a domain error occurred for an infinite x.

DALŠÍ INFORMACE

remainder(3)

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

5. února 2023 Linux man-pages 6.03