Scroll to navigation

MANCONV(1) Kılavuz sayfası yardımcıları MANCONV(1)

İSİM

manconv - kılavuz sayfasını bir kodlamadan diğerine dönüştürü

ÖZET

manconv -f [from-code[:from-code...]] -t to-code [-dqhV] [filename]

AÇIKLAMA

manconv kılavuz sayfasını bir kodlamadan diğerine dönüştürür, örneğin iconv. iconv'dan farklı olarak, ardışık olarak birden fazla olası giriş kodlamasını deneyebilir. Bu, UTF-8'de veya eski bir karakter kümesinde bulunabileceği için, açık kodlama bildirimi olmayan dizinlerde yüklü olan kılavuz sayfaları için de yararlıdır.

Kılavuz sayfasının ilk satırında bir kodlama bildirimi bulunursa, bu bildirim manconv komut satırında belirtilen tüm kodlamaları geçersiz kılar. Kodlama bildirimleri şu şekildedir:

'\" -*- coding: UTF-8 -*-

veya (kılavuz sayfası önişlemcileri de bildirilecekse):

'\" t -*- coding: ISO-8859-1 -*-

SEÇENEKLER

Try each of encodings (a colon-separated list) in sequence as the input encoding. The default is to guess likely input encodings based on the file name.
Kılavız sayfasını encoding'a dönüştür.
Sayfa dönüştürülemediğinde hata mesajları verme.
Hata ayıklama bilgisini göster.
Bir yardım iletisi göster ve çık.
Sürüm bilgisini göster.

AYRICA BAKINIZ

iconv(1), man(1), man-recode(1)

YAZAR

Colin Watson (cjwatson@debian.org).

HATALAR

https://gitlab.com/cjwatson/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2022-03-17 2.10.2