Scroll to navigation

ACCESSDB(8) Værktøjer til manualsider ACCESSDB(8)

NAVN

accessdb - dumper indholdet af en man-db-database i et læsbart format

SYNOPSIS

/usr/sbin/accessdb [-d?V] [<indeksfil>]

BESKRIVELSE

accessdb vil vise data indeholdt i en man-db-database i en et læsbart format. Som standard vil den dumpe dataene fra /var/cache/man/index.<db-type>, hvor <db-type> er afhængig af det anvendte databasebibliotek.

Angivelse af et argument til accessdb vil overskrive denne standard.

TILVALG

Vis fejlsøgningsinformation.
-?, --help
Vis en hjælpebesked og afslut.
Vis en kort hjælpebesked og afslut.
Vis versionsinformation.

FORFATTER

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

FEJL

https://gitlab.com/cjwatson/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2022-03-17 2.10.2