Scroll to navigation

LPE(1) General Commands Manual LPE(1)

NAZWA

lpe - Mały edytor programisty

SKŁADNIA

lpe [ --help | --version ]
lpe [ -- ] plik

OPIS

Lpe jest małym, pełnoekranowym edytorem tekstowym zaprojektowanym do prostej i łatwej w obsłudze edycji kodu. Edytor zawiera możliwości przeszukiwania tekstu, wycinania i wklejania zaznaczonych bloków, a także inne standardowe możliwości edytora, które można spotkać w takich programach, jak emacs(1) i pico(1).

OPCJE

Wyświetla krótki opis sposobu użycia programu. Opcja ta musi być podana jako pierwsza. Pozostałe opcje są wtedy ignorowane.
Wyświetla numer wersji programu. Opcja ta musi być podana jako pierwsza. Pozostałe opcje są wtedy ignorowane.
--
Podanie dwóch minusów spowoduje, że następne argumenty będą traktowane jako nazwy plików, a nie opcje. To pozwala używać lpe do edycji plików o nazwach zaczynających się od minusa (-).

INNE

Tak jak wspomniano wyżej lpe jest małym i efektywnym edytorem, lecz nie oferuje za wielu nadzwyczajnych udogodnień. Dlatego nie powinno być trudno nauczyć się go obsługiwać, zakładając, że użytkownik będzie chciał poznać tych kilka prostych komend.

Klawisze - Komendy

Idź do poprzedniej linii tekstu
Idź do następnej linii tekstu
Przesuń kursor w lewo o jedną kolumnę
Przesuń kursor w prawo o jedną kolumnę
Przesuń kursor na początek linii
Przesuń kursor na koniec linii
Przesuń ekran o jedną stronę dalej
Przesuń ekran o jedną stronę wstecz
Przesuń kursor na początek bufora
Przesuń kursor na koniec bufora
Szukaj określonego ciągu znaków w pliku
Skasuj bieżącą linię
Wstaw ostatnio kasowany blok linii
Przełącz między krótkimi (4-znakowymi) i długimi (8-znakowymi) tabulacjami
Otwórz nowy plik w edytorze
Zapisz bufor na dysk
Zapisz jako inny plik
Pomiń zmiany bufora
Zapisz bufor na dysk i zakończ działanie
Uruchom komendę debuggera.
<interrupt>
Zakończ bez zapamiętywania niczego na dysk
Zawieś działanie edytora i przejdź do linii komend

<interrupt> odnosi się do wciśnięcia klawisza powodującego natychmiastowe przerwanie działania programu. To jest zwykle Ctrl-C, ale może się zmieniać w zależności od ustawień terminala. Nie dotyczy to klawisza Ctlr-Z, który jest stały, niezależnie od ustawień terminalowego klawisza wstrzymującego program.

PATRZ TAKŻE

emacs(1), pico(1)

AUTOR

Chris Smith, cd_smith@ou.edu

BŁĘDY

Jest ich sporo - ich część znajdziesz w pliku BUGS w katalogu dystrybucji. Nie planuje się częstej zmiany tejże strony podręcznika, więc błędy w programie w ogóle nie będą tutaj wpisywane.

12 grudnia 1998