Scroll to navigation

DateTime::Locale::gsw_LI(3pm) User Contributed Perl Documentation DateTime::Locale::gsw_LI(3pm)

NAME

DateTime::Locale::gsw_LI - Locale data examples for the Swiss German Liechtenstein (gsw-LI) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Swiss German Liechtenstein locale.

Days

Wide (format)

 Määntig
 Ziischtig
 Mittwuch
 Dunschtig
 Friitig
 Samschtig
 Sunntig

Abbreviated (format)

 Mä.
 Zi.
 Mi.
 Du.
 Fr.
 Sa.
 Su.

Narrow (format)

 M
 D
 M
 D
 F
 S
 S

Wide (stand-alone)

 Määntig
 Ziischtig
 Mittwuch
 Dunschtig
 Friitig
 Samschtig
 Sunntig

Abbreviated (stand-alone)

 Mä.
 Zi.
 Mi.
 Du.
 Fr.
 Sa.
 Su.

Narrow (stand-alone)

 M
 D
 M
 D
 F
 S
 S

Months

Wide (format)

 Januar
 Februar
 März
 April
 Mai
 Juni
 Juli
 Auguscht
 Septämber
 Oktoober
 Novämber
 Dezämber

Abbreviated (format)

 Jan
 Feb
 Mär
 Apr
 Mai
 Jun
 Jul
 Aug
 Sep
 Okt
 Nov
 Dez

Narrow (format)

 J
 F
 M
 A
 M
 J
 J
 A
 S
 O
 N
 D

Wide (stand-alone)

 Januar
 Februar
 März
 April
 Mai
 Juni
 Juli
 Auguscht
 Septämber
 Oktoober
 Novämber
 Dezämber

Abbreviated (stand-alone)

 Jan
 Feb
 Mär
 Apr
 Mai
 Jun
 Jul
 Aug
 Sep
 Okt
 Nov
 Dez

Narrow (stand-alone)

 J
 F
 M
 A
 M
 J
 J
 A
 S
 O
 N
 D

Quarters

Wide (format)

 1. Quartal
 2. Quartal
 3. Quartal
 4. Quartal

Abbreviated (format)

 Q1
 Q2
 Q3
 Q4

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4

Wide (stand-alone)

 1. Quartal
 2. Quartal
 3. Quartal
 4. Quartal

Abbreviated (stand-alone)

 Q1
 Q2
 Q3
 Q4

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4

Eras

Wide (format)

 v. Chr.
 n. Chr.

Abbreviated (format)

 v. Chr.
 n. Chr.

Narrow (format)

 v. Chr.
 n. Chr.

Date Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = Ziischtig, 5. Februar 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Friitig, 22. Dezämber 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Samschtig, 15. Septämber -10

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5. Februar 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22. Dezämber 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15. Septämber -10

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 05.02.2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22.12.1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15.09.-10

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 05.02.08
  1995-12-22T09:05:02 = 22.12.95
 -0010-09-15T04:44:23 = 15.09.-10

Time Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = Ziischtig, 5. Februar 2008 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = Friitig, 22. Dezämber 1995 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = Samschtig, 15. Septämber -10 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5. Februar 2008 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 22. Dezämber 1995 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 15. Septämber -10 04:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 05.02.2008 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 22.12.1995 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 15.09.-10 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 05.02.08 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 22.12.95 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 15.09.-10 04:44

Available Formats

Bh (h B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

  2008-02-05T18:30:30 = Zi.
  1995-12-22T09:05:02 = Fr.
 -0010-09-15T04:44:23 = Sa.

EBhm (E h:mm B)

  2008-02-05T18:30:30 = Zi. 6:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = Fr. 9:05 B
 -0010-09-15T04:44:23 = Sa. 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

  2008-02-05T18:30:30 = Zi. 6:30:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = Fr. 9:05:02 B
 -0010-09-15T04:44:23 = Sa. 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = Zi. 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = Fr. 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = Sa. 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = Zi. 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = Fr. 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = Sa. 04:44:23

Ed (E d.)

  2008-02-05T18:30:30 = Zi. 5.
  1995-12-22T09:05:02 = Fr. 22.
 -0010-09-15T04:44:23 = Sa. 15.

Ehm (E h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = Zi. 6:30 nam.
  1995-12-22T09:05:02 = Fr. 9:05 vorm.
 -0010-09-15T04:44:23 = Sa. 4:44 vorm.

Ehms (E h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = Zi. 6:30:30 nam.
  1995-12-22T09:05:02 = Fr. 9:05:02 vorm.
 -0010-09-15T04:44:23 = Sa. 4:44:23 vorm.

Gy (G y)

  2008-02-05T18:30:30 = n. Chr. 2008
  1995-12-22T09:05:02 = n. Chr. 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = v. Chr. -10

GyMMM (G y MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = n. Chr. 2008 Feb
  1995-12-22T09:05:02 = n. Chr. 1995 Dez
 -0010-09-15T04:44:23 = v. Chr. -10 Sep

GyMMMEd (G y MMM d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = n. Chr. 2008 Feb 5, Zi.
  1995-12-22T09:05:02 = n. Chr. 1995 Dez 22, Fr.
 -0010-09-15T04:44:23 = v. Chr. -10 Sep 15, Sa.

GyMMMd (G y MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = n. Chr. 2008 Feb 5
  1995-12-22T09:05:02 = n. Chr. 1995 Dez 22
 -0010-09-15T04:44:23 = v. Chr. -10 Sep 15

GyMd (GGGGG y-MM-dd)

  2008-02-05T18:30:30 = n. Chr. 2008-02-05
  1995-12-22T09:05:02 = n. Chr. 1995-12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = v. Chr. -10-09-15

H (H)

  2008-02-05T18:30:30 = 18
  1995-12-22T09:05:02 = 9
 -0010-09-15T04:44:23 = 4

Hm (HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

  2008-02-05T18:30:30 = 2
  1995-12-22T09:05:02 = 12
 -0010-09-15T04:44:23 = 9

MEd (E, d.M.)

  2008-02-05T18:30:30 = Zi., 5.2.
  1995-12-22T09:05:02 = Fr., 22.12.
 -0010-09-15T04:44:23 = Sa., 15.9.

MMM (LLL)

  2008-02-05T18:30:30 = Feb
  1995-12-22T09:05:02 = Dez
 -0010-09-15T04:44:23 = Sep

MMMEd (E d. MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = Zi. 5. Feb
  1995-12-22T09:05:02 = Fr. 22. Dez
 -0010-09-15T04:44:23 = Sa. 15. Sep

MMMMEd (E d. MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = Zi. 5. Februar
  1995-12-22T09:05:02 = Fr. 22. Dezämber
 -0010-09-15T04:44:23 = Sa. 15. Septämber

MMMMW-count-other ('week' W 'of' MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = week 1 of Februar
  1995-12-22T09:05:02 = week 3 of Dezämber
 -0010-09-15T04:44:23 = week 2 of Septämber

MMMMd (d. MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 5. Februar
  1995-12-22T09:05:02 = 22. Dezämber
 -0010-09-15T04:44:23 = 15. Septämber

MMMd (d. MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 5. Feb
  1995-12-22T09:05:02 = 22. Dez
 -0010-09-15T04:44:23 = 15. Sep

MMd (d.MM.)

  2008-02-05T18:30:30 = 5.02.
  1995-12-22T09:05:02 = 22.12.
 -0010-09-15T04:44:23 = 15.09.

MMdd (dd.MM.)

  2008-02-05T18:30:30 = 05.02.
  1995-12-22T09:05:02 = 22.12.
 -0010-09-15T04:44:23 = 15.09.

Md (d.M.)

  2008-02-05T18:30:30 = 5.2.
  1995-12-22T09:05:02 = 22.12.
 -0010-09-15T04:44:23 = 15.9.

d (d)

  2008-02-05T18:30:30 = 5
  1995-12-22T09:05:02 = 22
 -0010-09-15T04:44:23 = 15

h (h a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 nam.
  1995-12-22T09:05:02 = 9 vorm.
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 vorm.

hm (h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 nam.
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 vorm.
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 vorm.

hms (h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 nam.
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 vorm.
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 vorm.

hmsv (h:mm:ss a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 nam. UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 vorm. UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 vorm. UTC

hmv (h:mm a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 nam. UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 vorm. UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 vorm. UTC

mmss (mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

ms (mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

y (y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = -10

yM (y-M)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-2
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12
 -0010-09-15T04:44:23 = -10-9

yMEd (E, y-M-d)

  2008-02-05T18:30:30 = Zi., 2008-2-5
  1995-12-22T09:05:02 = Fr., 1995-12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = Sa., -10-9-15

yMM (MM.y)

  2008-02-05T18:30:30 = 02.2008
  1995-12-22T09:05:02 = 12.1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 09.-10

yMMM (MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = Feb 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Dez 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Sep -10

yMMMEd (E, d. MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = Zi., 5. Feb 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Fr., 22. Dez 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Sa., 15. Sep -10

yMMMM (MMMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = Februar 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Dezämber 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Septämber -10

yMMMd (y MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Feb 5
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Dez 22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Sep 15

yMMdd (dd.MM.y)

  2008-02-05T18:30:30 = 05.02.2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22.12.1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15.09.-10

yMd (y-MM-dd)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09-15

yQQQ (QQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = Q1 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Q4 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Q3 -10

yQQQQ (QQQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = 1. Quartal 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 4. Quartal 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 3. Quartal -10

yw-count-other ('week' w 'of' Y)

  2008-02-05T18:30:30 = week 6 of 2008
  1995-12-22T09:05:02 = week 51 of 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = week 37 of -10

Miscellaneous

Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (Määntig)

Strftime Patterns

%c (%a %b %e %H:%M:%S %Y) - date time format

  2008-02-05T18:30:30 = Zi. Feb 5 18:30:30 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Fr. Dez 22 09:05:02 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Sa. Sep 15 04:44:23 -10

%x (%m/%d/%y) - date format

  2008-02-05T18:30:30 = 02/05/08
  1995-12-22T09:05:02 = 12/22/95
 -0010-09-15T04:44:23 = 09/15/10

%X (%H:%M:%S) - time format

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

SUPPORT

See DateTime::Locale.

2022-04-25 perl v5.34.0