Scroll to navigation

DateTime::Locale::gd_GB(3pm) User Contributed Perl Documentation DateTime::Locale::gd_GB(3pm)

NAME

DateTime::Locale::gd_GB - Locale data examples for the Scottish Gaelic United Kingdom (gd-GB) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Scottish Gaelic United Kingdom locale.

Days

Wide (format)

 DiLuain
 DiMàirt
 DiCiadain
 DiarDaoin
 DihAoine
 DiSathairne
 DiDòmhnaich

Abbreviated (format)

 DiL
 DiM
 DiC
 Dia
 Dih
 DiS
 DiD

Narrow (format)

 L
 M
 C
 A
 H
 S
 D

Wide (stand-alone)

 DiLuain
 DiMàirt
 DiCiadain
 DiarDaoin
 DihAoine
 DiSathairne
 DiDòmhnaich

Abbreviated (stand-alone)

 DiL
 DiM
 DiC
 Dia
 Dih
 DiS
 DiD

Narrow (stand-alone)

 L
 M
 C
 A
 H
 S
 D

Months

Wide (format)

 dhen Fhaoilleach
 dhen Ghearran
 dhen Mhàrt
 dhen Ghiblean
 dhen Chèitean
 dhen Ògmhios
 dhen Iuchar
 dhen Lùnastal
 dhen t-Sultain
 dhen Dàmhair
 dhen t-Samhain
 dhen Dùbhlachd

Abbreviated (format)

 Faoi
 Gearr
 Màrt
 Gibl
 Cèit
 Ògmh
 Iuch
 Lùna
 Sult
 Dàmh
 Samh
 Dùbh

Narrow (format)

 F
 G
 M
 G
 C
 Ò
 I
 L
 S
 D
 S
 D

Wide (stand-alone)

 Am Faoilleach
 An Gearran
 Am Màrt
 An Giblean
 An Cèitean
 An t-Ògmhios
 An t-Iuchar
 An Lùnastal
 An t-Sultain
 An Dàmhair
 An t-Samhain
 An Dùbhlachd

Abbreviated (stand-alone)

 Faoi
 Gearr
 Màrt
 Gibl
 Cèit
 Ògmh
 Iuch
 Lùna
 Sult
 Dàmh
 Samh
 Dùbh

Narrow (stand-alone)

 F
 G
 M
 G
 C
 Ò
 I
 L
 S
 D
 S
 D

Quarters

Wide (format)

 1d chairteal
 2na cairteal
 3s cairteal
 4mh cairteal

Abbreviated (format)

 C1
 C2
 C3
 C4

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4

Wide (stand-alone)

 1d chairteal
 2na cairteal
 3s cairteal
 4mh cairteal

Abbreviated (stand-alone)

 C1
 C2
 C3
 C4

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4

Eras

Wide (format)

 Ro Chrìosta
 An dèidh Chrìosta

Abbreviated (format)

 RC
 AD

Narrow (format)

 R
 A

Date Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = DiMàirt, 5mh dhen Ghearran 2008
  1995-12-22T09:05:02 = DihAoine, 22mh dhen Dùbhlachd 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = DiSathairne, 15mh dhen t-Sultain -10

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5mh dhen Ghearran 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22mh dhen Dùbhlachd 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15mh dhen t-Sultain -10

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Gearr 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Dùbh 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Sult -10

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 05/02/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/09/-10

Time Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = DiMàirt, 5mh dhen Ghearran 2008 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = DihAoine, 22mh dhen Dùbhlachd 1995 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = DiSathairne, 15mh dhen t-Sultain -10 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5mh dhen Ghearran 2008 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 22mh dhen Dùbhlachd 1995 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 15mh dhen t-Sultain -10 04:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Gearr 2008 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Dùbh 1995 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Sult -10 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 05/02/2008 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/09/-10 04:44

Available Formats

Bh (hB)

  2008-02-05T18:30:30 = 6B
  1995-12-22T09:05:02 = 9B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4B

Bhm (h:mmB)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30B
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44B

Bhms (h:mm:ssB)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30B
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23B

E (ccc)

  2008-02-05T18:30:30 = DiM
  1995-12-22T09:05:02 = Dih
 -0010-09-15T04:44:23 = DiS

EBhm (E h:mmB)

  2008-02-05T18:30:30 = DiM 6:30B
  1995-12-22T09:05:02 = Dih 9:05B
 -0010-09-15T04:44:23 = DiS 4:44B

EBhms (E h:mm:ssB)

  2008-02-05T18:30:30 = DiM 6:30:30B
  1995-12-22T09:05:02 = Dih 9:05:02B
 -0010-09-15T04:44:23 = DiS 4:44:23B

EHm (E HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = DiM 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = Dih 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = DiS 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = DiM 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = Dih 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = DiS 04:44:23

Ed (E, d)

  2008-02-05T18:30:30 = DiM, 5
  1995-12-22T09:05:02 = Dih, 22
 -0010-09-15T04:44:23 = DiS, 15

Ehm (E h:mma)

  2008-02-05T18:30:30 = DiM 6:30f
  1995-12-22T09:05:02 = Dih 9:05m
 -0010-09-15T04:44:23 = DiS 4:44m

Ehms (E h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = DiM 6:30:30 f
  1995-12-22T09:05:02 = Dih 9:05:02 m
 -0010-09-15T04:44:23 = DiS 4:44:23 m

Gy (y G)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 AD
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 AD
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 RC

GyMMM (LLL y G)

  2008-02-05T18:30:30 = Gearr 2008 AD
  1995-12-22T09:05:02 = Dùbh 1995 AD
 -0010-09-15T04:44:23 = Sult -10 RC

GyMMMEd (E, d MMM y G)

  2008-02-05T18:30:30 = DiM, 5 Gearr 2008 AD
  1995-12-22T09:05:02 = Dih, 22 Dùbh 1995 AD
 -0010-09-15T04:44:23 = DiS, 15 Sult -10 RC

GyMMMd (d MMM y G)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Gearr 2008 AD
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Dùbh 1995 AD
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Sult -10 RC

GyMd (d/M/y GGGGG)

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008 A
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995 A
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10 R

H (HH)

  2008-02-05T18:30:30 = 18
  1995-12-22T09:05:02 = 09
 -0010-09-15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

  2008-02-05T18:30:30 = 2
  1995-12-22T09:05:02 = 12
 -0010-09-15T04:44:23 = 9

MEd (E, d/M)

  2008-02-05T18:30:30 = DiM, 5/2
  1995-12-22T09:05:02 = Dih, 22/12
 -0010-09-15T04:44:23 = DiS, 15/9

MMM (LLL)

  2008-02-05T18:30:30 = Gearr
  1995-12-22T09:05:02 = Dùbh
 -0010-09-15T04:44:23 = Sult

MMMEd (E, d MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = DiM, 5 Gearr
  1995-12-22T09:05:02 = Dih, 22 Dùbh
 -0010-09-15T04:44:23 = DiS, 15 Sult

MMMMW-count-few ('seachdain' W MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = seachdain 1 dhen Ghearran
  1995-12-22T09:05:02 = seachdain 3 dhen Dùbhlachd
 -0010-09-15T04:44:23 = seachdain 2 dhen t-Sultain

MMMMW-count-one ('seachdain' W MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = seachdain 1 dhen Ghearran
  1995-12-22T09:05:02 = seachdain 3 dhen Dùbhlachd
 -0010-09-15T04:44:23 = seachdain 2 dhen t-Sultain

MMMMW-count-other ('seachdain' W MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = seachdain 1 dhen Ghearran
  1995-12-22T09:05:02 = seachdain 3 dhen Dùbhlachd
 -0010-09-15T04:44:23 = seachdain 2 dhen t-Sultain

MMMMW-count-two ('seachdain' W MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = seachdain 1 dhen Ghearran
  1995-12-22T09:05:02 = seachdain 3 dhen Dùbhlachd
 -0010-09-15T04:44:23 = seachdain 2 dhen t-Sultain

MMMMd (d'mh' MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 5mh dhen Ghearran
  1995-12-22T09:05:02 = 22mh dhen Dùbhlachd
 -0010-09-15T04:44:23 = 15mh dhen t-Sultain

MMMd (d MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Gearr
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Dùbh
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Sult

MMdd (dd/MM)

  2008-02-05T18:30:30 = 05/02
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/09

Md (d/M)

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9

d (d)

  2008-02-05T18:30:30 = 5
  1995-12-22T09:05:02 = 22
 -0010-09-15T04:44:23 = 15

h (ha)

  2008-02-05T18:30:30 = 6f
  1995-12-22T09:05:02 = 9m
 -0010-09-15T04:44:23 = 4m

hm (h:mma)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30f
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05m
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44m

hms (h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 f
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 m
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 m

hmsv (h:mm:ss a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 f UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 m UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 m UTC

hmv (h:mma v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30f UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05m UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44m UTC

ms (mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

y (y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = -10

yM (L/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 9/-10

yMEd (E, d/M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = DiM, 5/2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = Dih, 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = DiS, 15/9/-10

yMM (LL/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 02/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 09/-10

yMMM (LLL Y)

  2008-02-05T18:30:30 = Gearr 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Dùbh 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Sult -10

yMMMEd (E, d MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = DiM, 5 Gearr 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Dih, 22 Dùbh 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = DiS, 15 Sult -10

yMMMM (LLLL y)

  2008-02-05T18:30:30 = An Gearran 2008
  1995-12-22T09:05:02 = An Dùbhlachd 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = An t-Sultain -10

yMMMd (d MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Gearr 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Dùbh 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Sult -10

yMd (d/M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10

yQQQ (QQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = C1 2008
  1995-12-22T09:05:02 = C4 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = C3 -10

yQQQQ (QQQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = 1d chairteal 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 4mh cairteal 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 3s cairteal -10

yw-count-few ('seachdain' w 'dhe' Y)

  2008-02-05T18:30:30 = seachdain 6 dhe 2008
  1995-12-22T09:05:02 = seachdain 51 dhe 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = seachdain 37 dhe -10

yw-count-one ('seachdain' w 'dhe' Y)

  2008-02-05T18:30:30 = seachdain 6 dhe 2008
  1995-12-22T09:05:02 = seachdain 51 dhe 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = seachdain 37 dhe -10

yw-count-other ('seachdain' w 'dhe' Y)

  2008-02-05T18:30:30 = seachdain 6 dhe 2008
  1995-12-22T09:05:02 = seachdain 51 dhe 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = seachdain 37 dhe -10

yw-count-two ('seachdain' w 'dhe' Y)

  2008-02-05T18:30:30 = seachdain 6 dhe 2008
  1995-12-22T09:05:02 = seachdain 51 dhe 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = seachdain 37 dhe -10

Miscellaneous

Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (DiLuain)

Strftime Patterns

%c (%a %d %b %Y %T) - date time format

  2008-02-05T18:30:30 = DiM 05 Gearr 2008 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = Dih 22 Dùbh 1995 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = DiS 15 Sult -10 04:44:23

%x (%d/%m/%y) - date format

  2008-02-05T18:30:30 = 05/02/08
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/95
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/09/10

%X (%r) - time format

  2008-02-05T18:30:30 = 06:30:30 f
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 m
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 m

SUPPORT

See DateTime::Locale.

2022-04-25 perl v5.34.0