Scroll to navigation

KPAT(6) Patiens användarhandbok KPAT(6)

NAMN

kpat - Ett mycket vanebildande kortspel

SYNOPSIS

kpat [--solvegame fil] [--solve nummer] [--start nummer] [--end nummer] [--gametype spel] [--testdir katalog] [--generate] [fil]

BESKRIVNING

KPatience är en samling med flera välkända patienser, som går från de välkända Klondike och Kungen, till mindra välkända spel som Farfarsklockan och Mod3. Sammantaget finns det 12 varianter som du kan fördriva tiden med.

VÄLJARE

Det här programmet följer den vanliga syntaxen för kommandoraden som används av GNU-program, med långa väljare som börjar med två streck (`--'). En sammanfattning av väljarna som stöds av kpat finns nedan.

-h --help

Listar tillgängliga väljare på kommandoraden

-v --version

Listar versionsinformation för KPatience

--solvegame fil

Försök hitta en lösning på det givna sparade spelet

--solve num

Givare att lösa (felsökning)

--start num

Spelintervallstart (förval 0:INT_MAX)

--end num

Spelintervallslut (förval start:start om start angiven)

--gametype spel

Hoppa över urvalsfönstret och ladda en viss spelvariant. Giltiga värden är: acesup, fortyeight, freecell, golf, grandfather, grandfathersclock, gypsy, klondike, mod3, simplesimon, spider, yukon.

--testdir katalog

Katalog med testfall

--generate

Skapa slumpmässiga testfall

--author

Listar KPatience upphovsmän i terminalfönstret

--license

Visar licensinformation

--desktopfile filnamn

Basfilnamn på programmets skrivbordspost

fil

Fil att ladda

SE OCKSÅ

Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/kpat (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/kpat).

UPPHOVSMÄN

KPatience är gjort av:

Paul Olav Tvete
Mario Weilguni <mweilguni@kde.org>
Matthias Ettrich <ettrich@kde.org>
Rodolfo Borges <barrett@labma.ufrj.br>
Peter H. Ruegg <kpat@incense.org>
Michael Koch <koch@kde.org>
Marcus Meissner <mm@caldera.de>
Shlomi Fish <shlomif@vipe.technion.ac.il>
Stephan Kulow <coolo@kde.org>
2021-06-21 KDE Gear 21.04