Scroll to navigation

KFIND(1) Korisnički priručnik K-nalazač KFIND(1)

IME

kfind - KDE-ova alatka za traenje fajlova

PREGLED

kfind [putanja-pretrage] [opcije]

OPIS

K-nalazač je alatka za traenje određenih fajlova na računaru po imenu, odnosno obrascu imena, i drugim atributima. Na primer, mogu se traiti fajlovi zadatog tipa, sa zadatim slovima u imenu fajla, ili sa određenim tekstom kao delom sadraja.

K-nalazač je grafička alatka, obično se ne izvrava iz komandne linije.

OPCIJE

searchpath

Za pretpopunjavanje dijaloga moete zadati putanju od koje počinje pretraga.

VIDI JO

Detaljnija korisnička dokumentacija dostupna je kroz help:/kfind (unesite ovaj URL u K-osvajač ili izvrite khelpcenter help:/kfind).

AUTORI

Spisak doprinosilaca dat je u korisničkom priručniku, u K-centru-pomoći.

Stranicu pripremila Lori Vots <lauri@kde.org>

AUTOR

Lori Vots <lauri@kde.org>

Autor.
11.5.2016. Programi KDE-a Programi KDE-a