Scroll to navigation

KDESVNASKPASS(1) Användarhandbok kdesvnaskpass KDESVNASKPASS(1)

NAMN

kdesvnaskpass - ssh-askpass för KDESvn

SYNOPSIS

kdesvnaskpass [fråga]

BESKRIVNING

ssh-askpass för KDESvn

VÄLJARE

Argument:

fråga

Fråga som visas för användaren.

SE OCKSÅ

Fullständig användardokumentation är tillgänglig via Hjälpcentralen. Det går också att mata in webbadressen help:/kdesvn direkt i Konqueror, eller köra `khelpcenter help:/kdesvn' på kommandoraden.

UPPHOVSMÄN

Rajko Albrecht <ral@alwins-world.de>

AUTHOR

Rajko Albrecht <ral@alwins-world.de>

Author.
2016-05-22 kdesvn 2.1.0