Scroll to navigation

KDEOPTİONS(7) KDE Kullanıcı El Kitabı KDEOPTİONS(7)

REFERANS ADI

kdeoptions - KDE kitaplıklarını kullanan tüm uygulamalar için genel komut satırı seçenekleri

ÖZET

KDE uygulaması [KDE Temel Seçenekleri]

SEÇENEKLER

Bu seçenekler tüm KDE uygulamalarına uygulanır:

--caption başlık

Başlık çubuğunda isim olarak başlık kullan.

--icon simge

Uygulama simgesi olarak simge kullan.

--config dosya_adı

Alternatif yapılandırma için dosya_adı kullan.

--nocrashhandler

Çökme yakalyıcıyı pasifleştirerek çekirdek yığınını al.

--waitforwm

WM_NET uyumlu bir pencere yöneticisini bekler.

--style biçim

Uygulamanın GUI biçimini belirler.

--geometry yerleşim

Ana parçacığın istemci yerleşimini belirler.

AYRICA BAKINIZ

qtoptions(7)

YAZARLAR

Man sayfası Lauri Watts <lauri@kde.org> tarafından yazıldı

YAZAR

Lauri Watts <lauri@kde.org>

Yazar.
2004-02-02 K Masaüstü Ortamı