Scroll to navigation

NEPOMUKSERVICESTU(8) KDE användarhandbok NEPOMUKSERVICESTU(8)

NAME

nepomukservicestub - Omgivande program omkring Nepomuk-tjänstinsticksprogram i KDE.

ÖVERSIKT

nepomukservicestub [--help] [Allmänna väljare] [Qt(TM)-väljare] [KDE-väljare] {tjänstnamn}

BESKRIVNING

nepomukservicestub kör ett insticksprogram för en Nepomuk-tjänst i sin egen process.

Det används av nepomukserver för att köra alla inställda Nepomuk-tjänster.

ALLMäNNA VäLJARE

--author
Visa information om upphovsman.

--help

Visa hjälp om väljare.

--help-all

Visa alla väljare.

--help-kde

Visa KDE-specifika väljare.

--help-qt

Visa Qt(TM)-specifika väljare.

--license

Visa licensinformation.

-v --version

Visa versionsinformation

PROGRAMVäLJARE

tjänstnamn
Namnet på tjänstinsticksprogrammet att köra

SE OCKSå

nepomukserver(8)

FEL

Det finns troligen en massa fel. Använd bugs.kde.org[1] för att rapportera dem.

AUTHOR

Sebastian Trueg <trueg@kde.org>
Author.

NOTES

1.
bugs.kde.org
2009-04-28 0.01.01