Scroll to navigation

NEPOMUKSERVER(8) KDE användarhandbok NEPOMUKSERVER(8)

NAME

nepomukserver - KDE-demon - Nepomuk-serverprogrammet.

ÖVERSIKT

nepomukserver [--help] [Allmänna väljare] [Qt(TM)-väljare] [KDE-väljare]

BESKRIVNING

nepomukserver startar Nepomuk-servern, som hanterar alla Nepomuk-tjänster och tillhandahåller ett DBus-programmeringsgränssnitt.

Det använder nepomukservicestub för att köra alla inställda Nepomuk-tjänster.

ALLMäNNA VäLJARE

--author
Visa information om upphovsman.

--help

Visa hjälp om väljare.

--help-all

Visa alla väljare.

--help-kde

Visa KDE-specifika väljare.

--help-qt

Visa Qt(TM)-specifika väljare.

--license

Visa licensinformation.

-v --version

Visa versionsinformation

SE OCKSå

nepomukservicestub(8)

FEL

Det finns troligen en massa fel. Använd bugs.kde.org[1] för att rapportera dem.

AUTHOR

Sebastian Trueg <trueg@kde.org>
Author.

NOTES

1.
bugs.kde.org
2009-04-28 0.01.01