Scroll to navigation

MEINPROC4(8) KDE:s användarhandbok MEINPROC4(8)

NAME

meinproc4 - KDE:s översättare av XML

ÖVERSIKT

meinproc4 [--help] [Allmänna väljare] [Qt-väljare] [KDE-väljare] [--cache fil] [--check] [--htdig] [--srcdir] [--param nyckel=värde] [[[-o] | [--output]] fil] [--stdout] [--stylesheet xsl] docbook_file

BESKRIVNING

meinproc4 konverterar DocBook-filer till HTML.

ALLMäNNA VäLJARE

--author
Visa information om upphovsman.

--help

Visa hjälp om väljare.

--help-all

Visa alla väljare.

--help-kde

Visa KDE-specifika väljare.

--help-qt

Visa Qt-specifika väljare.

--license

Visa licensinformation.

-v--version

Visa versionsinformation

PROGRAMVäLJARE

--cache fil
Skapa en cachefil för dokumentet

--check

Kontrollera att dokumentet är giltigt

Utmatningen kan vara något skrämmande, eftersom ett litet misstag kan orsaka en kaskad av fel.
Knepet är att titta på det första felet, rätta det, spara filen och köra meinproc4 igen.

--htdig

Skapa ett index som fungerar med ht://dig

-o, --output fil

Skriv ut hela dokumentet i fil.

--stdout

Skriv ut hela dokumentet på standardutmatningen.

--stylesheet xsl

Stilmall att använda

--srcdir kat

Ställ in rotkatalogen för att leta efter kdelibs

--param nyckel=värde

Ställ in parametrar att skicka till stilmallen.

ANVäNDNING

Det vanligaste sättet att köra meinproc4 är helt enkelt som

meinproc4 docbook-fil

där docbook-fil oftast är index.docbook. Kommandot skapar HTML-sidor från DocBook-filen. Observera att sidorna bara går att titta på i KDE-baserade webbläsare (som Konqueror).

Om du behöver visa HTML-utmatningen i en annan webbläsare (om du till exempel gör den direkt tillgänglig på nätet), använd

meinproc4 --stylesheet stilmallsnamn docbook-fil

där stilmallsnamn är den fullständiga sökvägen till en av XSL-stilmallarna i $KDEDIR/share/apps/ksgmltools/customization. För att skapa utmatning lämplig för webben, kan du använda kde-web.xsl eller kde-chunk-online.xsl. Se filen README i den katalogen för mer detaljerad information.

SE OCKSå

kdeoptions(7), qtoptions(7)

FEL

Det finns troligen en massa fel. Använd bugs.kde.org[1] för att rapportera dem.

NOTES

1.
bugs.kde.org
2008-10-03 0.01.01