Scroll to navigation

KROSS(1) KDE:s användarhandbok KROSS(1)

NAME

kross - KDE-program för att köra kross-skript.

ÖVERSIKT

kross [--help] [Allmänna väljare] [Qt-väljare] [KDE-väljare] [fil ...]

BESKRIVNING

kross kör kross-skript skrivna i KDE:s Javascript, Python, Ruby, Java och Falcon.

ALLMäNNA VäLJARE

--author
Visa information om upphovsman.

--help

Visa hjälp om väljare.

--help-all

Visa alla väljare.

--help-kde

Visa KDE-specifika väljare.

--help-qt

Visa Qt-specifika väljare.

--license

Visa licensinformation.

-v--version

Visa versionsinformation

PROGRAMVäLJARE

fil...
Filerna med skripten att köra.

ANVäNDNING

kross fil kör skriptet i fil efter att ha laddat tolkinsticksprogrammet för skriptets språk (detekterat av filnamnets suffix).

För att tolka andra språk än KDE:s Javascript, måste kdebindings vara installerat.

SE OCKSå

kdeoptions(7), qtoptions(7), python(1), ruby(1), kjs(1), java(1), falcon(1)

Se http://kross.dipe.org/solution.html för mer information och handledningar.

FEL

Det finns troligen en massa fel. Använd bugs.kde.org[1] för att rapportera dem.

AUTHOR

Sebastian Sauer <mail@dipe.org>
Author.

NOTES

1.
bugs.kde.org
2008-10-22 0.01.01