Scroll to navigation

KPAT(6) kdegames KPAT(6)

NAMN

kpat - Ett mycket vanebildande kortspel för KDE.

SYNOPSIS

kpat [Qt-väljare...] [KDE-väljare...] [--solvegame fil] [--solve num] [--start num] [--end num] [--gametype spel]

BESKRIVNING

KPatience är en samling med flera välkända patienser, som går från de välkända Klondike och Kungen, till mindra välkända spel som Farfarsklockan och Mod3. Sammantaget finns det 12 varianter som du kan fördriva tiden med.

VÄLJARE

Det här programmet följer den vanliga syntaxen för kommandoraden som används av GNU-program, med långa väljare som börjar med två streck (`--'). En sammanfattning av väljarna som stöds av kpat finns nedan.

Allmänna väljare

--author
Visa information om upphovsman

--help

Visa hjälp om väljare

--help-qt

Visa Qt-specifika väljare

--help-kde

Visa KDE-specifika väljare

--help-all

Visa alla väljare

--license

Visa licensinformation

-v, --version

Visa versionsinformation och avsluta.

Qt-väljare

--display skärmnamn
Använd X-serverns skärm skärmnamn.

--session sessions-id

Återställ programmet med angivet sessions-id.

--cmap

Gör att programmet installerar en privat färgkarta på en 8-bitarsskärm.

--ncols antal

Begränsar antalet färger som begärs i färgkuben på en 8-bitarsskärm, om programmet använder färgangivelse enligt QApplication::ManyColor.

--nograb

anger att Qt aldrig ska ta över musen eller tangentbordet.

--dograb

att köra inne i en avlusare kan ge upphov till en underförstådd väljare -nograb, använd -dograb för att överskrida den.

--sync

byter till synkront läge för avlusning.

--fn, --font teckensnitt

definierar programmets teckensnitt.

--bg, --background färg

anger den förvalda bakgrundsfärgen och en programpalett (ljusa och mörka nyanser beräknas).

--fg,--foreground färg

anger den förvalda förgrundsfärgen.

--btn, --button färg

anger den förvalda knappfärgen.

--name namn

anger programmets namn.

--title titel

anger programmets titel (rubrik).

--visual TrueColor

tvingar programmet att använda TrueColor på en 8-bitarsskärm.

--inputstyle

väljer XIM (X Inmatningsmetod) inmatningsstil. Möjliga värden är onthespot, overthespot, offthespot och root.

--im XIM-server

ange XIM-server.

--noxim

stäng av XIM.

--reverse

spegelvänder hela layouten av grafiska komponenter.

--stylesheet fil.qss

använder Qt-stilmallen för programmets grafiska komponenter.

--graphicssystem system

Använd ett annat grafiksystem istället för det normala, alternativen är ”Raster” och ”opengl” (experimentellt).

KDE-väljare

--caption titel
Använd titel som namn i namnlisten.

--icon ikon

Använd ikon som programmets ikon.

--config filnamn

Använd alternativ inställningsfil.

--nocrashhandler

Stäng av kraschhanteraren, för att få minnesdumpar.

--waitforwm

Väntar på en WM_NET-kompatibel fönsterhanterare.

--style stil

ställer in stilen för programmets grafiska gränssnitt.

--geometry geometry

anger geometri för programmets huvudfönster - se manualsidan man:/X för argumentens format (oftast BreddxHöjd+Xpos+Ypos).

Väljare

--solvegame fil
Försök hitta en lösning på det givna sparade spelet

--solve num

Givare att lösa (felsökning)

--start num

Spelintervallstart (förval 0:INT_MAX)

--end num

Spelintervallslut (förval start:start om start angiven)

--gametype spel

Hoppa över urvalsfönstret och ladda en viss spelvariant. Giltiga värden är: acesup, fortyeight, freecell, golf, grandfather, grandfathersclock, gypsy, klondike, mod3, simplesimon, spider, yukon.

Väljare

fil
Fil att ladda

SE OCKSÅ

KPatience beskrivs i detalj i Handbok KPatience ($KDEDIRshare/doc/HTML/sv/kpat/index.html eller skriv in help:/kpat/index.html i Konqueror).

UPPHOVSMÄN

KPatience är gjort av:
Paul Olav Tvete
Mario Weilguni <mweilguni@kde.org>
Matthias Ettrich <ettrich@kde.org>
Rodolfo Borges <barrett@labma.ufrj.br>
Peter H. Ruegg <kpat@incense.org>
Michael Koch <koch@kde.org>
Marcus Meissner <mm@caldera.de>
Shlomi Fish <shlomif@vipe.technion.ac.il>
Stephan Kulow <coolo@kde.org>
16-07-2016 kdegames