Scroll to navigation

KMPLOT(1) KDE:s användarhandbok KMPLOT(1)

NAMN

kmplot - Matematisk funktionsritare

SYNOPSIS

kmplot [-f, --function argument] [fil] [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna Qt(TM)-väljare]

BESKRIVNING

KmPlot är en matematisk funktionsritare för KDE-skrivbordet. Den har en kraftfull inbyggd tolk. Du kan rita upp olika funktioner på samma gång och kombinera dem för att bygga nya funktioner.

KmPlot stöder funktioner med argument och funktioner i polära koordinater. Flera rutnätslägen är möjliga. Diagram kan skrivas ut med hög noggrannhet och riktig skalning.

KmPlot tillhandahåller också vissa numeriska och visuella funktioner som att fylla i och beräkna arean mellan kurvan och första axeln, hitta maximum- och minimumvärden, ändra funktionsargument dynamiskt och rita upp derivator och integralfunktioner.

KmPlot är en del av KDE:s utbildningsmodul.

VÄLJARE

-f, --function argument
Ursprunglig funktion att rita upp

fil

Fil att öppna

SE OCKSÅ

Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/kmplot (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/kmplot).

Det finns också ytterligare information tillgänglig på webbsidan för KDE:s utbildningsprojekt[1].

UPPHOVSMÄN

KmPlot är skrivet av Klaus-Dieter Möller<kdmoeller@foni.net>, Matthias Messmer <bmlmessmer@web.de> och Fredrik Edemar <f_edemar@linux.se>

AUTHOR

Ben Burton <bab@debian.org>
Author.

NOTER

1.
webbsidan för KDE:s utbildningsprojekt
2010-10-06 K-skrivbordsmiljön