Scroll to navigation

KFIND(1) KDE användarhandbok KFIND(1)

NAMN

kfind - Filsökningsverktyg för KDE

SYNOPSIS

kfind [sökväg] [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna Qt-väljare]

BESKRIVNING

Verktyget för filsökning är ett användbart sätt att söka efter särskilda filer på datorn, eller för att söka efter filer som matchar ett mönster. Ett exempel på det skulle kunna inkludera sökning efter filer av en viss typ eller med vissa bokstäver i filnamnet, eller som innehåller ett visst textstycke.

KFind är ett grafiskt verktyg, och körs normalt inte från kommandoraden.

VÄLJARE

sökväg
Du kan valfritt ange en sökväg åtskild med kolon för att fylla i dialogrutan i förväg. Du kan använda möjligheten för att skapa olika ikoner i panelen eller på skrivbordet för att snabbt utföra sökningar på olika ställen.

SE OCKSÅ

Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/kfind (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/kfind).

UPPHOVSMÄN

En lista med bidragsgivare är tillgänglig i den fullständiga användarhandboken tillgänglig i Hjälpcentralen.

Den här dokumentationen är framställd av Lauri Watts <lauri@kde.org>

AUTHOR

Lauri Watts <lauri@kde.org>
Author.
2010-10-06 K-skrivbordsmiljön